Knokke-Heist bezoeken als toerist?

GBS Het Anker bekroond met Verkeer op School-medaille

De gemeentelijke basisschool Het Anker uit Knokke-Heist werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit jaar 103 gouden, 190 zilveren, 629 bronzen en 15 kleutermedailles uit op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen, fietsen en waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen. En Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

Het Anker is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een gouden medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.

Directeur Van Damme: “We zijn erg trots op deze gouden medaille. We zetten al jaren in op verkeersveiligheid op school. We stimuleren de kinderen om op een milieuvriendelijke manier naar school te komen en zetten daarom extra in op voetgangers- en fietsvaardigheid. De werkgroep verkeer en mobiliteit ontwikkelde een leerlijn waarin deze vaardigheden doorheen de basisschool worden geoefend. We zijn dan ook heel dankbaar voor de ondersteuning van de verkeerspolitie tijdens de fietsvaardigheidstesten op de speelplaats en het fietsexamen op de openbare weg. Een fijne samenwerking met gunstige resultaten. De slaagkansen voor het fiets- en voetgangersexamen verhogen elk schooljaar. Vorig schooljaar was ons slaagpercentage 95. Voor ouders toch een geruststelling als ze hun spruiten zelfstandig het verkeer in sturen.”

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter