Knokke-Heist bezoeken als toerist?

75ste herdenking van de bevrijding 1944-2019

75ste herdenking van de bevrijding 1944-2019

De 75ste herdenking van de bevrijding is voor Knokke-Heist een memorabel gebeuren. De herdenkingsplechtigheden op zaterdag 2 en 3 november 2019 zijn dan ook een hulde aan onze Canadese bevrijders. Naar aanleiding van het komende Canadaweekend roept het gemeentebestuur van Knokke-Heist iedereen op om de Canadese vlag aan balkons en gevels uit te hangen. In het kader van het project ‘1.000 vlaggen voor 1.000 gesneuvelde Canadese soldaten’ kun je in het For Freedom Museum en bij de dienst Toerisme nog een exemplaar verkrijgen voor slechts 25 euro. Laat Knokke-Heist aan onze Canadese bezoekers weer schitteren als The Maple Leaf city bij uitstek!

Historiek

1 November 1944 was een memorabele dag voor Knokke. Canadese tanks reden Knokke binnen. Knokke was vrij! Brussel was al bevrijd op 3 september, Antwerpen op 4 september en Brugge op 11 september. Het Belgisch grondgebied was vrijwel helemaal door de geallieerden bevrijd, buiten een stukje West-Vlaanderen. Na 4 jaar bezetting kon men eindelijk de Belgische driekleur aan de balkons laten wapperen.

Na de landing van de geallieerden op 6 juni 1944 kregen de Canadezen de taak de kusthavens te zuiveren. Na hevige gevechten bereikten ze de Belgische grens op 7 september en trokken door West- en Oost-Vlaanderen. Te Moerbrugge (8-12 sept.) stootten ze op een eerste weerstand van de Duitsers. Bij ‘ ’t Molentje’ bij Moerkerke (13-14 sept.) kwam de opmars tot stilstand. Ondertussen had het 15de Duitse Leger zich kunnen terugtrekken en de Schelde oversteken. De twee kanalen vormden in september 1944 de grens tussen bezet en bevrijd gebied.

De Legerleiding zag zich genoodzaakt een schijnaanval te lanceren met amfibievoertuigen. Van Terneuzen uit landden de infanterie bij de Thomas- en Paulinapolder (9 okt.) tussen Hoofdplaat en Biervliet. Terzelfder tijd werd druk gezet het Leopoldkanaal te dwarsen in de buurt van Eede ( 6-8 okt.).

Drie weken lang werd gestreden in overstroomde polders en langs gevaarlijke dijken. De 9de en 8ste Infanterie Brigade baanden zich een weg door West-Zeeuws-Vlaanderen met heel wat verliezen en bereikten op 31 oktober Retranchement. Na het leggen van een baileybrug rukten de tanks het laatste stukje bezet België binnen.

Bijgestaan door de plaatselijke Weerstand werd de Duitse plaatscommandant ingerekend. De Duitse generaal Knut Eberding werd door de Canadezen gevangengenomen in de stelling ‘Binnenhof’.

De bevolking kwam massaal op straat en was in een euforie om de bevrijders te verwelkomen. Knokkenaars, Heistenaars (waren verplicht geëvacueerd naar Knokke eind oktober) verbleven in Knokke alsook vele Sluizenaars (het centrum van Sluis was gebombardeerd met vele burgerslachtoffers).

Op 1 en 2 november werd Duinbergen en Heist en een deel van Zeebrugge gezuiverd. Operatie ‘Switch Back’ was achter de rug.

Op 1 november 1945 werd de 1ste herdenking gevierd van de bevrijding. De regimenten die nog in Noord-Nederland en Duitsland verbleven werden uitgenodigd voor de vieringen. Een groot feest, een parade en een bloemenhulde stonden op het programma. Ter ere van de bevrijders werd het ‘Canada square’ bij het Casino plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van tal van Canadese officieren. Een ‘Pipe Band’ luisterde de plechtigheden op.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter