Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Professor audioloog Bart Vinck in het kader van preventief gehoorzorgbeleid te gast in het Sint-Jozefslyceum

Op uitnodiging van het gemeentebestuur van Knokke-Heist was de gerenommeerde audioloog Bart Vinck op dinsdagmorgen 26 november 2019 te gast in het Sint-Jozefslyceum in Knokke-Heist. De professor hield er voor een groep leerlingen van de derde graad secundair onderwijs een boeiende lezing in het kader van het gehoorzorgbeleid van Knokke-Heist. Nadien werden de jongeren onderworpen aan een gehoormeting door preventieve audiologen.

7 op 10 jongeren heeft last van oorsuizingen na een nachtje uitgaan

Afgelopen weekend was professor en audioloog Bart Vinck niet uit de media weg te slaan . Aanleiding was de publicatie van een onderzoek van de Ugent en Christelijke Mutualiteit (CM) dat aantoont dat zeven op de tien jongeren soms last heeft van oorsuizingen na een nachtje stappen.  Audioloog Bart Vinck, verbonden aan de UGent, pleit voor meer sensibilisering en het verplichten van oordopjes op alle muziekevenementen in Vlaanderen.

Preventieve gehoorcampagne in samenwerking met HearingCoach

In Knokke-Heist loopt in samenwerking met het bedrijf HearingCoach een totaalproject waar alle bevolkingsgroepen simultaan in betrokken worden. Net zoals vorig jaar en zoals in het najaar van 2017, werkte de gemeente ook dit jaar opnieuw samen met de middelbare scholen in Knokke-Heist rond gehoorpreventie. Het concept houdt in dat één jaar van de derde graad van de middelbare scholen enerzijds een lezing krijgt over het gehoor door professor Bart Vinck die tijdens zijn voordracht zijn visie deelt rond gehoorschade.

OAE-test

Anderzijds krijgen de leerlingen een Oto-akoestische emissies-test. Deze OAE-test duurt ongeveer 10 minuten. Tijdens de OAE-test wordt er geluid aangeboden via een dopje in de gehoorgang. Wanneer dit geluid een goed functionerend slakkenhuis bereikt, zal het oor zelf zachte geluidsignaaltjes opwekken. Deze actieve reactie van het oor is te meten in de gehoorgang. De OAE test brengt de sensibiliserende boodschap op een individuele manier per leerling. Iedere leerling krijgt een 'rapport' mee over zijn/haar resultaten. Zo kunnen de leerlingen ook onderling de resultaten vergelijken met leeftijdsgenoten.

OLVTD Heist, de Makz en Sint-Jozefslyceum namen opnieuw deel aan het project. De leerlingen leveren met hun samenwerking niet enkel een bijdrage aan de wetenschap maar ook aan zichzelf en aan de toekomst van onze jeugd.

Het is belangrijk om jonge mensen te sensibiliseren dat overmatige blootstelling aan geluid in sommige gevallen tot gehoorschade kan leiden. Deze gehoorschade blijft vaak voor een langere periode verborgen en zal zich pas op latere leeftijd manifesteren. Het is dus belangrijk om zich te beschermen waar het nodig is, maar je moet jezelf ook niet beschermen waar het niet nodig is. Geluid mag geen nieuw taboe in de maatschappij worden.

Pre- en postnatale campagne

De campagne start er nog voor je geboren bent. Zwangere vrouwen krijgen de raad om luide muziek en lawaai op het werk te mijden omdat de buikwand het geluid maar in heel beperkte mate dempt (5 decibel) waardoor hun baby al gehoorschade kan oplopen. Vervolgens en onder het motto ‘je kunt niet vroeg genoeg beginnen’ krijgen de kersverse ouders van elke pasgeborene een set oorkapjes voor kinderen om hun kroost te beschermen op luidruchtige evenementen.

Preventieve gehoorscan en herbruikbare oordopjes

In het middelbaar komt een spreker getuigen over tinnitus. Daarna geeft een audioloog van HearingCoach tips over hoe jongeren veilig van muziek kunnen genieten. Elke leerling krijgt ook een preventieve gehoorscan én een paar herbruikbare oordopjes. De boodschap is uitgesproken positief, met de focus op behoud van communicatie. 

Professor Bart Vinck, hoe krijgen we volgens jou de jeugd mee in dit verhaal?

De groepsdruk is een groot probleem. Maar als we de mensen constant informeren en sensibiliseren, en dat niet enkel bij jongeren maar bij alle lagen van de bevolking, creëren we een maatschappelijk draagvlak. Jongeren moeten goede informatie krijgen en naar de juiste bronnen worden doorverwezen, niet Dr. Google. Ik zeg niet dat oordopjes moeten verplicht worden, maar toch bevelen we ze sterk aan. Labels plakken op evenementen zoals 'Dit is een gehoorvriendelijke fuif' en de aanwezigen een soort badge meegeven als beloning, zijn leuke voorbeelden om het thema op een positieve manier te benaderen. Waarom zouden we hier niet dieper over nadenken en op inspelen zoals dit reeds gebeurt met de klimaatproblematiek?

Waarom wordt het gevolg van gehoorschade zo onderschat door jongeren?

Gehoor ligt altijd wat moeilijker. Als je mensen doet kiezen tussen doof- of blindheid, kiezen de meeste mensen voor doofheid. Terwijl doofheid een veel grotere impact heeft op het functioneren. Een bril dragen is voor iedereen oké, maar een hoorapparaat is meteen een ander verhaal vanuit esthetische redenen. Het feit dat je iets in je oren moet dragen en dat het zichtbaar is, breekt de esthetiek en jonge mensen vinden dat niet hip.

Het gehoorzorgbeleid van Knokke-Heist wordt als modeltraject aanzien voor andere gemeentes.

Inderdaad. Sensibiliseren is één zaak maar ik denk dat we ook moeten de ouders moeten betrekken in het geheel. Zodanig dat zij ook een invloed kunnen hebben op hun kinderen. In onze studie kwam duidelijk naar voor dat jongeren hun gedrag gaan aanpassen, maar niet door ze af te schrikken. Afschrikken alleen is geen goede zaak. Positief gedrag moet bekrachtigd worden. Niet met een verbod werken maar juist de mensen alternatieven aanbevelen en ze stimuleren. Dat is wat de gemeente Knokke-Heist nu al intensief doet. Het beleid moet verder gaan dan enkel gehoorbeschermers uitdelen. Ook gehooropvolging bij het CLB stopt op de leeftijd van 13 jaar, terwijl het risicogedrag van jongeren start rond de leeftijd van 15-16 jaar. Er moeten bijkomende tussenstappen voorzien worden waar ook andere leeftijdsgroepen nog opvolging krijgen. We onderzoeken daarom nu ook in Knokke-Heistse scholen welke invloed deze sensibilisering heeft op jongeren vanaf het 4de jaar secundair onderwijs over een periode van 3 jaar.

Hier in Knokke-Heist start die sensibilisering onder het motto 'Je kan er niet vroeg genoeg aan beginnen' al op zeer vroege leeftijd. Is dat iets waar je als audioloog ook achterstaat? Die cultuur van 'veilig luisteren' moet eigenlijk al met de papfles worden meegegeven. En dat is hier dus duidelijk het geval met het gratis uitdelen van oorkapjes aan kersverse ouders bijvoorbeeld. Er mag enkel geen paniekstemming gerealiseerd worden. Geluid kan wel een drug worden en dat moet terug wat gecorrigeerd worden. Kortom: we moeten eigenlijk terug wat stiller durven zijn.

Het project in Knokke-Heist is makkelijk toe te passen in andere gemeentes. Enkel door een actieve samenwerking met alle betrokken factoren op verschillende niveaus kunnen we preventief gehoorschade beperken.

Op de foto: Directeur Sint-Jozefslyceum Luc Devloo, Erik de Muynck (HearingCoach), schepen van Jeugd en Preventie Annie Vandenbussche en professor en audioloog Bart Vinck (Ugent).

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter