Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden Burgemeester Frans Desmidtplein

Op 1 september 2020 start fase 3 van de wegenis- en rioleringswerken op het Burgemeester Frans Desmidtplein en de rotonde Elizabetlaan - Piers de Raveschootlaan – Albertlaan.  Deze werkzaamheden zijn tot 18 december 2020 gepland. Tijdens de werken gelden onderstaande verkeersmaatregelen. 

  • Er is geen gemotoriseerd en fietsverkeer mogelijk op het Frans Desmidtplein in beide rijrichtingen. 
  • Er is geen gemotoriseerd  en fietsverkeer mogelijk op de rotonde ter hoogte van de Piers de Raveschootlaan-Albertlaan-Elizabetlaan. 
  • In de Piers de Raveschootlaan, Albertlaan en Elizabetlaan is enkel plaatselijk verkeer mogelijk tot de werfzone. 
  • In de Lippenslaan blijft doorgaand verkeer ten allen tijde mogelijk. 
  • Uit de richting van Het Zoute wordt het verkeer via de Zoutelaan en de Bayauxlaan naar de Elizabetlaan omgeleid. 
  • In de Piers de Raveschootlaan wordt het verkeer in de richting van het Gemeenteplein omgeleid via de Jozef Mommenstraat en de Lippenslaan. In de richting van de Zoutelaan wordt het verkeer omgeleid via de Victor Lamoralstraat en de Lippenslaan. 
  • Fietsers moeten afstappen ter hoogte van de werfzone. 
  • Voetgangers zullen weinig hinder ondervinden. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter