Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Campagne Blijven fietsen

De afgelopen weken hebben heel wat Vlamingen de voordelen van fietsen (her)ontdekt. Nu de coronamaatregelen stapje voor stapje worden afgebouwd, blijkt dat duurzame vervoersmodi zoals de (deel)fiets ook tijdens de corona-exit een essentiële rol te vervullen hebben. Heel veel verplaatsingen die we vroeger misschien met het openbaar vervoer of de auto zouden hebben afgelegd, blijken perfect te voet of met de fiets te kunnen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) starten daarom een campagne die de Vlaming aanmoedigt om ook tijdens de corona-exit vooral te blijven fietsen in het woon-school en woon-werkverkeer. 

 

Fietsen en wandelen zorgen in coronatijd voor fysiek en psychisch welzijn 

In het kader van de coronamaatregelen roept ook het gemeentebestuur van Knokke-Heist iedereen op om verplaatsingen zoveel mogelijk per (deel)fiets of te voet af te leggen. Fietsen en wandelen dragen immers bij tot een betere gezondheid en fysiek en psychisch welbevinden. Dat ondervinden de vaste inwoners maar ook de talrijke tweede verblijvers die in Knokke-Heist op de fiets of de stapschoenen onze Zwinregio verkennen maar al te goed.  

 

Vermijd een verkeerslockdown 

Nu we weer wat vaker ‘uit ons kot’ komen op weg naar school, winkel of werk, is het belangrijk om te blijven inzetten op veilige en duurzame verplaatsingen. Zoniet dreigen we na de coronalockdown een nog grotere ‘verkeerslockdown’ te krijgen. We weten ondertussen dat de fiets – klassiek of elektrisch - een enorm potentieel heeft in het woon-werkverkeer. Meer dan de helft van de Vlamingen woont op minder dan 15 kilometer van het werk, een afstand die perfect te overbruggen is per fiets. Voor deze groep, net als voor talloze schoolgaande kinderen en jongeren, is de fiets het beste alternatief voor de auto. 

 

Blijven fietsen allemaal 

Om Vlamingen aan te moedigen bij hun dagelijkse verplaatsingen in de eerste plaats voor de fiets te kiezen, start de VSV met een grootschalige campagne onder de noemer “Blijven fietsen allemaal”. Affiches langs de gewestwegen moedigen fietsers aan met de slogan “Met z’n allen op de fiets. Goed bezig!”. Langs de autosnelwegen komt er een afgeleide versie met de boodschap “Met z’n allen op de fiets. Jij morgen ook?”.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter