Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Jaarrekening 2019 goedgekeurd

Op donderdag 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad de jaarrekening 2019 goedgekeurd. De gemeentelijke rekening van Knokke-Heist sluit af met uitstekende cijfers. Bepalend voor het financieel evenwicht zijn het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge (cashflow). Het resultaat op kasbasis bedraagt 39,9 mln. euro en de autofinancieringsmarge 19 mln. euro. De opbrengsten zijn in 2019 sterker gestegen dan de kosten waardoor onze gemeente in staat is om zijn financiële buffer nog te verstevigen.  

Zwaar geïnvesteerd 

Onze gemeente heeft in 2019 voor een groot bedrag geïnvesteerd (27,3 mln. euro), voornamelijk in gebouwen en terreinen (15,1 mln. euro) en in mindere mate in wegenwerken (2,1 mln. euro). De investeringen werden volledig met eigen middelen gefinancierd.  

Schuld blijft dalen 

Daardoor blijven de financiële schulden verder dalen. In 2007 was de financiële schuld 95 mln. euro. Eind 2019 was dit nog 30 mln. euro. We zijn dus in staat om te investeren, de schuld verder af te bouwen en ook nog in deze moeilijke coronatijd een mooie reserve te behouden voor de toekomst. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter