Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Risicobeheersplan Coronavirus opgeschaald naar fase 2

Door de verschillende door het coronavirus besmette personen binnen België, heeft de FOD Volksgezondheid haar risicobeheersplan naar de fase 2 (op een schaal van 3) opgeschaald. Fase 2 heeft tot doel de verspreiding van het virus in te perken. Geïnfecteerde patiënten worden geïsoleerd en verzorgd in een speciaal beveiligde sectie/of thuis, in overleg met de huisarts en de gezondheidsinspecteur. Alle personen met wie zij nauw contact hebben gehad (familie, collega’s, andere reizigers) worden in kaart gebracht, gecontacteerd en onder toezicht geplaatst. Indien mogelijk worden ze getest of in thuisisolatie geplaatst totdat men zeker is dat ze niet geïnfecteerd zijn.

Zondag 1 maart 2020 is een beperkte ministerraad bijeen gekomen om de balans op te maken van de situatie in België. Er werd bevestigd dat de FOD Volksgezondheid de Belgische aanpak coördineert en ook communiceert over de situatie van het coronavirus in ons land. Het NCCN blijft fungeren als aanspreekpunt voor zijn partners waaronder de gemeenten tegenover de FOD Volksgezondheid.

De informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid blijven ongewijzigd:

-          De referentiewebsite: https://www.info-coronavirus.be/nl/,

-          Sociale media: Twitter :  @be_gezondheid / Facebook: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

-          het contactcentrum: T 0800 14.689

-          Website voor gezondheidswerkers: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter