Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentebestuur Knokke-Heist subsidieert de MUG

Een goede werking van de Mobiele Urgentiegroep (MUG) is essentieel voor het redden van levens. Daarom ging het gemeentebestuur er, zoals de voorbije jaren, mee akkoord om een subsidie te verlenen aan AZ Zeno vzw voor de MUG-werking 2020. Dit jaar gaat het om een bedrag van 11 455 euro. 

Hiermee verzekert het gemeentebestuur een goede werking van de MUG-voertuigen zodat alle inwoners, tweedeverblijvers en toeristen in geval van nood snel en accuraat geholpen kunnen worden. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter