Knokke-Heist bezoeken als toerist?

De bevrijding en het For Freedom Museum door Danny & Freddy Jones

Het culturele seizoen van Volksontwikkeling Knokke-Heist (de unieke samenwerking tussen Davidsfonds Knokke en vtbKultuur Knokke-Heist) opent op vrijdag 9 oktober 2020 met een unieke voorstelling om 14.30 en 20 uur. Danny en Freddy Jones brengen dan in het Cultuurcentrum Scharpoord de voorstelling 'De bevrijding en het For Freedom Museum'.  

Danny en Freddy Jones 

Danny en Freddy Jones, bezielers van het For Freedom Museum getuigen over de veldslag om de Zwinvlakte. Die strijd is bepalend geweest voor het einde van WO II in en rond Knokke-Heist en de regio. Beide broers geven een boeiende presentatie over het waarom, hoe en door wie de veldslag om de Zwinvlakte gevoerd werd. Wij werden niet alleen door Canadezen bevrijd en bovendien werd de Duitse bezetter door veel gebundelde krachten verslagen. Er vielen veel slachtoffers onder de soldaten en burgers.  

Film over bevrijding van Knokke 

Als zonen van een Britse bevrijder tonen ze ook een unieke film over de bevrijding van Knokke op Allerheiligen 1 november 1944 waarop tal van Knokke-Heistenaren herkenbaar zijn. Ten slotte belichten Danny en Freddy hun passie voor het For Freedom Museum toe met het ontstaan en de plannen voor de toekomst. Een unieke en onvergetelijke avond gebracht door mensen van bij ons die vinden dat de jeugd lessen moet blijven trekken. Tenzij we alles vergeten. Dat kan en mag niet.  

Verplichte reservatie 

Voor deze voorstelling dient men met de gezinskaart Volksontwikkeling te reserveren in het Cultuurcentrum Scharpoord. Reservatie van genummerde toegangskaarten is verplicht. Het aantal plaatsen beperkt. Losse kaartjes kunnen ook aangekocht worden. Digitale reservatie is niet mogelijk. De coronamaatregelen worden gerespecteerd met het dragen van een mondmasker, ontsmetten van de handen en het bewaren van voldoende afstand.  

Info:  

Davidsfonds Knokke / Annie Poissonnier / / annie.poissonnier@gmail.com

 

vtbKultuur Knokke-Heist / Dominiek Segaert / 0479691865 / dominiek.segaert@skynet.be  /http://www.vtbkultuur.be/knokke-heist  

 

9 EUR/ 7 EUR LEDEN DAVIDSFONDS, VTBKULTUUR, UITPAS, EYCA-PAS - Losse kaartjes dienen op voorhand aangekocht te worden in Scharpoord.  

 

ABONNEES VOLKSONTWIKKELING: GRATIS MITS RESERVATIE IN SCHARPOORD EN VERTOON GEZINSKAART.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter