Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Start aanleg balkonrotonde op kruispunt Natiënlaan  met Kalvekeetdijk

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, start op maandag 16 november 2020 met de herinrichting van het kruispunt van de Natiënlaan (N49) met de Kalvekeetdijk in Westkapelle. Vooraleer Wegen & Verkeer de eerste fase van de werken aanvat, worden er vanaf 19 oktober 2020 voorbereidende werken uitgevoerd om de start van de werken in november vlot te laten verlopen. Hieronder lees je meer informatie over de werken en de hinder tijdens de voorbereiding en de eerste fase van de werken.  

Vlotter verkeer en ondergrondse kruisingen voor fietsers  

Het kruispunt van de Natiënlaan met de Kalvekeetdijk wordt omgevormd tot een rotonde met twee rijstroken. Voor fietsers en voetgangers worden ondergrondse kruisingen onder de rotonde voorzien. Wegen & Verkeer maakt ook werk van dubbelrichtingsfietspaden langs de Natiënlaan en de Kalvekeetdijk die aansluiten op het kruispunt. Zo verhoogt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en verbetert de doorstroming voor het autoverkeer. Tot slot wordt binnen de projectzone de riolering die in het beheer is van het AGSO Knokke-Heist, volledig vernieuwd.  

 Hinder op de Natiënlaan vanaf 19 oktober  

Op 19 oktober 2020 starten de voorbereidende werken met het opbreken op 2 plaatsen van de middenberm van de Natiënlaan om doorsteken voor het verkeer te maken. Er komt ook een tijdelijke doorsteek vanuit het AZ Zeno voor de ziekenwagens. Verder worden ook nog enkele nutsleidingen verplaatst. Daarnaast krijgen twee stroken van de Natiënlaan richting binnenland een nieuwe laag asfalt. Dit gebeurt met het oog op het WK tijdrijden dat volgend jaar plaatsvindt in Knokke-Heist. De eerste strook ligt tussen de Izabellavaart en de werfzone van de rotonde ter hoogte van Action. De tweede strook ligt tussen Winsol en het kruispunt met de Dorpsstraat. Tijdens de voorbereidende werken blijft de verkeershinder beperkt. Richting binnenland wordt er een rijstrook ingenomen. Richting Knokke-Heist werkt de aannemer met mobiele signalisatie. Het verkeer kan altijd in beide richtingen doorrijden op de Natiënlaan.  

 

Westelijke zijde Kalvekeetdijk afgesloten vanaf 16 november  

Van 16 november tot aan de zomer van 2021 werkt de aannemer in een eerste fase aan de westelijke zijde van de Natiënlaan en Kalvekeetdijk. Dit is de zijde waar het verkeer vanuit Knokke-Heist richting binnenland rijdt. Tijdens deze fase gelden volgende maatregelen voor het verkeer:  

  • doorgaand verkeer op de Natiënlaan (N49) is mogelijk in beide richtingen. Ter hoogte van het kruispunt met de Kalvekeetdijk beschikt het verkeer over één versmalde rijstrook in elke rijrichting;  
  • de westelijke zijde van Kalvekeetdijk is afgesloten van de Natiënlaan. Het verkeer kan in beide richtingen een omleiding volgen via Herenweg en een tijdelijke weg tot aan de Natiënlaan;   
  • de oostelijke zijde van Kalvekeetdijk is toegankelijk voor het verkeer volgens een rechts-in-rechts-uit principe. Om alle rijbewegingen mogelijk te houden, is een keerpunt voorzien op de Natiënlaan ter hoogte van het kruispunt met de Korenbloemdreef   
  • Voor fietsers is in beide richtingen een omleiding aangeduid via Kragendijk.   

 

Start 2de fase voorzien vanaf zomer 2021 

Volgens de vooropgestelde planning wordt in de zomer van 2021 begonnen met fase 2 aan de andere zijde van het kruispunt.  

Actuele informatie 

Op www.wegenenverkeer.be/Kalvekeetdijk vind je altijd de laatste informatie. Je kan er je inschrijven op de nieuwsbrief. Via deze weg houdt het Agentschap Wegen & Verkeer je op de hoogte over de voortgang van de werken.   

Bereikbaarheidsadviseur 

Voor dit project heeft het Agentschap Wegen & Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Je kan hem contacteren via kalvekeetdijk@wegenenverkeer.be  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter