Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Burgerzaken overstelpt met aanvragen van tweedeverblijvers om zich te domiciliëren in Knokke-Heist

Sinds de Nationale Veiligheidsraad de mobiliteit van de Belgen heeft beperkt tot essentiële verplaatsingen om zo de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te aan, is het aantal aanvragen voor verhuis naar de kustgemeenten spectaculair gestegen.  In de voorbije 3 coronaweken heeft het aantal aanvragen van externe verhuizen naar Knokke-Heist ondertussen de kaap van 100 ruimschoots overschreden.  Van al deze aanvragen is het opmerkelijk dat een overgroot percentage van deze aanvragers hun domicilie wensen te verplaatsen naar het adres van hun tweede verblijf.  

Burgerzaken kan toevloed adreswijzigingen niet meer bolwerken 

Veel eigenaars die een tweede residentie bezitten, beschouwen de aanvraag tot verhuis blijkbaar als een vrijgeleide om de kustgemeente binnen te komen. Het aantal aanvragen is echter zo groot dat de dienst Burgerzaken van Knokke-Heist de registratie niet meer kan bolwerken.  De medewerkers zijn in deze coronacrisis immers reeds overbevraagd bij de uitvoering van tal van andere opdrachten.  Ze krijgen door de coronamaatregelen extra werk met nieuwe producten of worden belast met taken van andere diensten terwijl er met minder personeel in het stadhuis wordt gewerkt om de social distancing te bewaren.  De medewerkers kunnen de verwerking van de overvloed aan aanvragen voor adreswijziging dan ook niet meer aan.   

Alarmbel bij gouverneur 

Knokke-Heist en een aantal andere kustgemeenten hebben ondertussen bij de gouverneur aan de alarmbel getrokken met de vraag om gepaste acties te ondernemen. De provinciale crisiscel heeft hiervan akte genomen en dit hekel punt alvast overgemaakt aan het Nationaal crisiscentrum. Binnenlandse Zaken had trouwens al eerder uitzonderlijke maatregelen genomen waarbij het onderzoek van de wijkpolitie naar de reële verblijfplaats, mag uitgesteld worden. Voorlopig beperkt de dienst Burgerzaken van Knokke-Heist zich tot het behandelen van een 40-tal verhuizen binnen de gemeente en enkele hoogdringende externe adreswijzigingen. De andere aanvragen zullen door Burgerzaken en de Lokale Politie pas behandeld en gecontroleerd worden na de coronacrisis.   

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter