Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentebestuur ondersteunt project Kamp op Maat van therapeutisch kinderdagverblijf Het Vlot 

Het gemeentebestuur heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de vzw Centrum van de Oostkust voor Revalidatie en Welzijnszorg zodat kinderen met een beperking jaarlijks een kamp op maat krijgen aangeboden. De overeenkomst wordt afgesloten voor de periode 1 januari 2020 tot 31 december 2025. Hiervoor wordt jaarlijks in het meerjarenplan van de gemeente een bedrag van 3.500 euro voorzien.  

De vzw Centrum van de Oostkust voor Revalidatie en Welzijnszorg zorgt voor kinderopvang voor kinderen uit Knokke-Heist, of met een link naar de kustgemeente, die omwille van hun beperking of ondersteuningsnood, geen plaats vinden in het reguliere opvangaanbod. Hiertoe wordt jaarlijks in de zomermaanden gedurende drie weken een Kamp op Maat georganiseerd.   

Na een succesvolle eerste zomervakantie in 2019, organiseerde therapeutisch  kinderdagverblijf Het Vlot in Heist in samenwerking met de jeugddienst Knokke-Heist en Brick by Brick van 6 juli tot 24 juli 2020 opnieuw een dergelijke aangepaste vakantieopvang. Doelgroep zijn kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar die een connectie hebben met Knokke-Heist en omwille van een handicap, prikkelverwerking... niet kunnen aansluiten bij een regulier kamp. De kinderen worden professioneel begeleid door begeleiders van Het Vlot. Er is dagelijks een gevarieerd aanbod van spel, activiteit en rust op maat van de groep en van elk kind individueel. De deelnemertjes worden centraal geplaatst door hun inbreng en noden mee te nemen in het aanbod.  

Deze kampen op maat kaderen binnen de doelstelling van de vzw: “Initiatieven nemen voor de begeleiding van personen en voor hulpverlening aan personen met een handicap met het oog op hun maatschappelijke integratie, en dit door opsporing en diagnostiek, revalidatie en begeleiding, alsook de pedagogische opvolging of nazorg van personen met fysische of psychische problemen”  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter