Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Projectontwikkelaar van 2de golf investeert mee in aanleg rotonde Natiënlaan ter hoogte van Izabellavaart 

In zitting van 26 november 2020 heeft de gemeenteraad een overeenkomst goedgekeurd waarbij projectontwikkelaar Paul Gheysens namens Leisure Property Invest voor 250.000 euro bijdraagt in de aanleg van een rotonde in de Natiënlaan ter hoogte van de Izabellavaart. De rotonde moet een vlotte ontsluiting van de 2de golf en het golfhotel verzekeren. Daarnaast zal zij ook functioneren als keerpunt voor het autoverkeer op de Natiënlaan, als snelheidsremmende factor en als ruimtelijke versterking van de nieuwe vergroende Natiënlaan.  

Totaalproject van 5 miljoen euro 

Dit totaalproject wordt geraamd op 4.716.272,00 euro (exclusief BTW) waarvan 457.000 euro ten laste van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het leeuwenaandeel van deze realisatie wordt dus gedragen door het gemeentebestuur.   

Behoefte aan een tweede golfterrein 

In juli 2006 heeft de Vlaamse overheid het Golf Memorandum II goedgekeurd met als doelstelling ruimte te openen voor de creatie van bijkomende faciliteiten voor de groeiende vraag naar accommodatie van deze sport. Onderzoek had ondertussen ook uitgewezen dat er een duidelijke behoefte was aan een tweede golfterrein in Knokke-Heist. Ghelamco Group heeft in het licht van deze evolutie dan ook de nodige terreinen aangekocht om een dergelijk project te realiseren. Het golfterrein op zich is geen geïsoleerd project maar kadert in een groter geheel van stadsontwikkeling met onder andere de bouw van een nieuwe campus voor het AZ Zeno, een recreatieve zone met een zwem-en fitnesscentrum en watersportfaciliteiten in Lakeside Paradise, de aanleg van een speelbos en een golfhotel met congresfaciliteiten.  

Totaalproject herinrichting Natiënlaan 

In februari 2019 werd het voorontwerp en de projectnota voor de heraanleg van de gewestweg N49 Natiënlaan tussen Nieuwstraat en Kalvekeetdijk met inbegrip van de nieuwe rotonde Izabellavaart, goedgekeurd op de gemeentelijke begeleidingscommissie en op de regionale mobiliteitscommissie. Vervolgens heeft de gemeente het studiebureau Sweco aangesteld voor de voorbereiding van het aanbestedingsdossier tot en met uitvoering van de werken. De rotonde maakt onderdeel uit van het totaalproject heraanleg Natiënlaan tussen Nieuwstraat en Kalvekeetdijk.   De werkzaamheden zullen pas starten nadat de balkonrotonde ter hoogte van de Kalvekeetdijk eind 2021 volledig gerealiseerd is. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter