Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vergeet de preventieve maatregelen tegen de vogelgriep niet!

Met de wereldwijde aandacht voor de Covid-19-pandemie, durven we wel eens vergeten dat ook het vogelgriepvirus momenteel in ons land vertoeft. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor onze gevleugelde vrienden. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten je kippenren of vogelhok te houden. We sommen de belangrijkste maatregelen die sinds 15 november 2020 van kracht zijn, hieronder nog eens voor je op. 

  • Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van pluimveebedrijven en van hobbyhouders, moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels (struisvogels, emoes, kiwi’s...)  
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. 
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren. 
  • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als hobbyhouders. 

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kan dus zonder problemen de eieren van je dieren verder blijven gebruiken! 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter