Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vrijwilligerscentrale in tijden van Corona

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, lokken een golf van solidariteit uit in Vlaanderen en ook in Knokke-Heist. Om dit georganiseerd te krijgen wordt de vrijwilligerscentrale meer dan ooit een infopunt rond vrijwilligerswerk. We verzamelen zowel vraag als aanbod. Volgende werkwijze wordt hiervoor toegepast: 

Wil je graag als vrijwilliger aan de slag? 

Zoek het niet te ver, bevraag eerst je buren en familie, misschien hebben zij wel hulp nodig 

Indien je je als vrijwilliger wilt inzetten, kan je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale tijdens weekdagen van 8.30 tot 17.00 uur op het nummer T 050 630 458 of via mail: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be 

Het is belangrijk dat je je zeker eerst registreert op het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, voor de gratis verzekering via deze link https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/uploads/2020/03/vlaanderenhelptinfo.pdf De vrijwilligerscentrale kan je helpen bij deze registratie. 

Houd rekening met alle belangrijke preventieve voorzorgsmaatregelen en doe geen vrijwilligerswerk indien je niet in goede gezondheid verkeert! 

Heb je nood aan iemand om jou te helpen? 

Bevraag eerst je familie en buren, burensolidariteit is in deze tijden het best.  

Indien je toch nood hebt aan iemand die jou kan helpen met noodzakelijke taken, waarbij  geen fysiek contact nodig is, kan je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale tijdens weekdagen van 8.30 tot 17.00 uur op het telefoonnummer T 050 630 458 of via mail: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be  

Indien je nood hebt aan specifieke sociale diensten kan je contact opnemen met het Sociaal Huis op dit nummer: T 050 530 906 

Wil je weten wie er thuislevering en/of afhaaldienst organiseert? 

Deze lijst kan je raadplegen via deze link https://www.knokke-heist.be/lijst-handelaars-afhaling-en-thuislevering en kan opgehaald worden in het stadhuis op afspraak op het nummer T 050 630 372. Deze lijst wordt voortdurend geüpdatet. 

Vacatures vrijwilligers bij de vzw Lindeboom 

De vzw Lindeboom is op zoek naar vrijwilligers voor taken binnen de diverse woon- en zorgcentra. Het gaat daarbij om het begeleiden van ouderen in een rolstoel bij het wekelijks  marktbezoek op woensdag van 9.30 tot 11.30 uur, buurtwandelingen en andere daguitstappen. Verder kunnen er ook vrijwilligers ingezet worden om te helpen bij de maaltijdbegeleiding of bij de handverzorging  (zoals massage en nagels lakken).

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter