Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Kennisplatform Joy informeert ouders en jongeren over Covid-19

De afgelopen maanden waren voor heel wat ouders en hun kinderen een vreemde, beangstigende en onzekere periode. Het moeilijke evenwicht tussen je werk en gezinsleven, het begeleiden van huiswerk van de kinderen, financiële onzekerheden, eigen bezorgdheden of deze voor andere familieleden, het wegvallen van de mogelijkheden om de batterijen een keer op te laden, onzekerheden over de toekomst, en nog zoveel meer. Het JOY kennisplatform wil daarom ouders en ook de jongeren zelf informeren over de wetenschappelijke achtergrond van Covid-19 om zo de onzekerheid en angst te verminderen.

Het “waarom” van bepaalde beslissingen

Waarom worden jongeren minder ziek? Waarom zijn ze minder besmettelijk? Waarom het verschil tussen kinderen jonger en ouder dan 12 jaar? Deze wetenschappelijke kennis geeft jou als ouder meer inzicht in het ‘waarom’ achter bepaalde beslissingen en maatregelen die soms anders zijn bij kinderen dan bij volwassenen.

Inzicht krijgen in dit ‘waarom’ is een belangrijke stap in het minder onderhevig worden aan angst en onzekerheden. Angst hoeft niet altijd slecht te zijn maar het mag niet leidend en lijdend zijn. Kinderen kunnen daarenboven gemakkelijk gevoelens en gedrag gaan overnemen en bijvoorbeeld mee angstig zijn met de ouders en de omgeving zonder echt te begrijpen waarom.

Empowerment

Door jou als ouder op een juiste wetenschappelijke manier te informeren over het ‘waarom’, heb je betere handvatten en steunpunten om een antwoord te vinden op vragen en bezorgdheden binnen je gezin en van je kinderen. De juiste informatie geeft jou als ouder meer kracht in het beheersbaar houden van angsten en onzekerheden binnen je gezin en je omgeving zonder overspoeld te worden door je emoties en onderhevig te zijn aan onjuiste informatie.

Balans

Met wetenschappelijke informatie en handvatten sta je als ouder in deze moeilijke tijden krachtiger en sterker in het zoeken van het evenwicht met je kinderen en je gezin tussen: de blijvende onzekerheden en aanwezige risico’s die bij het ene gezin groter kunnen zijn dan bij het andere; en jouw wens als ouder om de ontwikkeling en het welzijn van je kind zo veel mogelijk te kunnen ondersteunen. Dit wetenschappelijke platform zal de komende tijd verder worden uitgebreid gelijklopend met de groeiende wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten omtrent Covid-19 bij kinderen en jongeren. Neem dus regelmatig een kijkje om meer wetenschappelijke achtergrond te hebben over het ‘waarom’ maatregelen rond kinderen en jongeren anders kunnen zijn dan bij volwassenen.

Hoe komen deze antwoorden tot stand?

De antwoorden en informatie zijn tot stand gekomen door experts uit de Pediatric Covid-19 Task Force op basis van de huidige wetenschappelijke studies en inzichten, overleg met andere experten en de officieel geldende richtlijnen opgesteld door Sciensano. Zij streven ernaar zo volledig, actueel en nauwkeurig mogelijk informatie te verstrekken. Alle informatie is van algemene aard en niet bedoeld voor omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, staat de Task Force niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit ervan. Regelmatig zal de informatie worden geüpdatet zolang de pandemie verder evolueert.

Voor alle info: https://www.joy-platform.be/kinderen/

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter