Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Website Huis van het Kind gaat online

Op dinsdag 17 november 2020 is het wereldwijde web een nieuwe website rijker: www.huisvanhetkindknokke-heist.be. Op deze website van het Huis van het Kind kan je als ouder, en als jongere, terecht met al je vragen over opvoeden en opgroeien. Heb je een vraag, maar weet je niet welke organisatie je hiermee kan helpen? Surf naar www.huisvanhetkindknokke-heist.be. Je vindt hier vast welke organisatie jou verder kan helpen. Neem snel een kijkje!

7 oktober was het Werelddag van het verzet tegen Armoede. Samen met Koning Rocco, zijn raadsleden en Robby stonden we met de schoolgaande jeugd de voorbije maand stil bij het thema (kans)armoede. Als gemeente willen we dat elk kind gelijke kansen krijgt om te spelen en volop van het leven kan genieten. Meer dan 100 gezinnen trokken er de voorbije maand op uit om de doe-tocht van Koning Rocco te ontdekken. Dat leverde heel wat leuke filmpjes en foto’s op die circuleren op sociale media. Ook in onze lagere scholen kwam het thema van kansarmoede aan bod. Er werd “gevliegerd” tegen armoede. De kinderen brachten de boodschap ‘In Knokke-Heist heeft elk kind recht op spelen’ op een gepaste wijze in beeld. Het filmpje met het resultaat hiervan vind je terug op de nieuwe website van Huis van het Kind.
Voor meer info: Huis van het Kind - www.huisvanhetkindknokke-heist.be - T 050 530 900

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter