Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Sincfala helpt mee in de zoektocht naar kapsels van eieren van roggen en haaien

Thomas Baartmans, een Nederlandse hogeschoolstudent die momenteel stage loopt bij het ILVO (Instituut voor landbouw, visserij- en voedingsonderzoek) in Oostende is voor een onderzoek rond eikapsels van haaien en roggen bezig met het collecteren ervan. Sincfala is een van de locaties langs de Belgische kust waar gevonden eikapsels tot eind april 2020 kunnen ingeleverd worden.

Eieren rapen aan de Belgische kust

In de Noordzee komen verschillende soorten roggen en haaien voor. Veel van deze soorten planten zich voort door leerachtige eikapsels te leggen, die regelmatig leeg aanspoelen op onze stranden. Van elke soort ziet het eikapsel er anders uit. Hierdoor kan je een eikapsel tot op soort identificeren.

Tips voor de zoektocht naar eikapsels

• De meeste eikapsels spoelen aan na een storm met aflandige (NW) wind.

• Let op het getij en ga zoeken net na hoogtij.

• Ga mee op excursies en leer zo de eikapsels kennen.

Waarom is deze kennis belangrijk?

Veel haaien-en roggensoorten zijn bedreigd. Door de informatie van aanspoellocaties van

eikapsels door te geven, kunnen we te weten komen welke soorten haaien en roggen (nog)

voorkomen voor onze kust en waar de meeste eikapsels aanspoelen (en onder welke

omstandigheden). Deze kennis kan vervolgens gebruikt worden in het zoeken naar duurzame

beheersmaatregelen voor deze soorten.

Hoe naar eikapsels zoeken?

Je kunt het hele jaar door eikapsels vinden, maar je maakt de meeste kans in de periode november - februari.

Wil je het ILVO helpen?

Op volgende manieren kan je je waarneming doorgeven:

• Maak een foto van het gevonden eikapsel naast een muntstuk en stuur deze samen met vermelding van de datum, locatie of afgezochte traject strand door naar eikapsels.be@gmail.com

• Kijk ook naar het substraat waar de eikapsels aan

vasthangen en fotografeer dat mee.

OF

Droog de eikapsels af, wikkel ze in een beetje papier voor betere bewaring, geef ze in een zakje

af in Sincfala, Museum van de Zwinstreek in de Pannenstraat 140. Vergeet niet om er een nota

bij te stoppen met vermelding van de datum en vindplaats of afgezochte traject strand.

Je kan je waarneming ook ingeven op www.waarnemingen.be Doe zelf een poging om het eikapsel te determineren. Een goede identificatiefolder vind je op: https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/visonderzoek/sharkray/the-great-eggcase-hunt.html

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter