Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vragen over het coronavirus? Surf naar www.info-coronavirus.be

De uitbraak van het nieuwe coronavirus (Covid-19) in China beheerst al enkele weken de actualiteit. Hoewel het hoofdzakelijk over een probleem in China gaat, zijn de diverse overheden in ons land zich bewust dat ook onze burgers zich vragen stellen over hun veiligheid. Daarom heeft de federale overheidsdienst Volksgezondheid, in nauwe samenwerking met zijn partners bij de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen.

Op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/ is alle informatie makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen. Burgers kunnen op de website ook per mail hun vragen kwijt of kunnen bellen op het gratis info-nummer 0800 14 689.

Ook op het twitter-account @be gezondheid en facebook-pagina van de FOD Volksgezondheid wordt de bevolking doorlopend geïnformeerd over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen tegen dit virus, en dus ook tegen de wintergriep.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter