Knokke-Heist bezoeken als toerist?

120 Euro Covid-19-toeslag bij je Groeipakket. Misschien voor jou?

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2020. Niet langer wachten is de boodschap. 
 
De toeslag is er voor gezinnen met kinderen die een Groeipakket ontvangen en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020 en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen). Om het maandelijks gezinsinkomen te berekenen, wordt ook gekeken naar het vakantiegeld en de eindejaarspremie. 
 
Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan heb je eenmalig recht op een extra bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op het Groeipakket. Het bedrag wordt in drie schijven van 40 euro uitbetaald. 
Opgelet, je ontvangt de COVID-19-toeslag niet automatisch. Een aanvraag door de persoon die het Groeipakket voor zijn kinderen ontvangt, is nodig. Dit doe je bij de uitbetaler van je Groeipakket. Je uitbetaler zal vragen om bij je aanvraag ook bewijsstukken toe te voegen om je inkomensverlies aan te tonen (vb. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder voor zelfstandigen).  
Ken je jouw uitbetaler niet? Je vindt de contactgegevens terug via mijn.groeipakket.be

Meer info en alle voorwaarden: www.groeipakket.be/covid19  

Wens je extra informatie of hulp bij die aanvraag?  
Neem contact met het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1, 8300 Knokke-Heist of T 050 530 900.  Een maatschappelijk werker helpt je graag verder tijdens de kantooruren.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter