Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Burgemeester Graaf Leopold Lippens bedankt alle Knokke-Heistenaars voor het naleven van de coronamaatregelen

In een open brief die maandag 20 april 2020 verstuurd werd naar de lokale en regionale media en op dinsdag 21 april 2020 ook verschijnt in het plaatselijke advertentieblad Tam-Tam en in de diverse gemeentelijke communicatiekanalen, bedankt burgemeester Graaf Leopold Lippens zijn bevolking voor het geduld en goed naleven van de coronamaatregelen. Het gemeentebestuur werkt aan oplossingen om de lokale economie weer op kruissnelheid te krijgen maar de burgemeester maakt aan zijn inwoners duidelijk dat het toch nog een hele tijd zal duren voor het leven in de badplaats zich min of meer normaliseert op het niveau zoals in de pre-coronatijd. De burgervader brengt ook een welgemeende hulde aan al de personen in de frontlinie die in moeilijke omstandigheden zich onvermoeibaar blijven inzetten voor het welzijn van onze lokale gemeenschap. Hij toont ten slotte ook zijn medeleven aan al wie een dierbare heeft verloren en roept daarom op om het veilig te houden.  De integrale boodschap van Graaf Leopold Lippens lees je hieronder.  

Beste Knokke-Heistenaar,  

We zitten ondertussen al meer dan een maand samen in deze vreemde situatie en ik wil u langs deze weg uitdrukkelijk bedanken voor uw geduld en het zo goed naleven van de maatregelen. Op die manier beschermt u de gezondheid en het welzijn van alle Knokke-Heistenaars en in het bijzonder van onze meest kwetsbare inwoners. Ik ben fier uw burgemeester te mogen zijn!  

Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat veel van onze inwoners en handelaars het zeer moeilijk hebben. Het gemeentebestuur werkt dan ook non-stop met man en macht aan oplossingen en stevige doordachte ondersteuning om samen door deze crisis te geraken. Maar zelfs bij een versoepeling van de lockdown, zal het allicht nog maanden duren voor ons leven weer min of meer hetzelfde zal zijn zoals ervoor. Het wordt geen zomer zoals voorheen. Het zal allemaal kleiner, voorzichtiger en bescheidener moeten, maar daarom niet minder gezellig, menselijk en warm. Kwaliteiten waar onze badstad in uitblinkt. Maar ik ben hoopvol en vast overtuigd dat we hier samen doorkomen. Onze gemeente barst van creativiteit, verbondenheid en doorzettingsvermogen! We zien het overal rondom ons en als we elkaar steunen en respecteren kunnen we alles overwinnen.  

Ik wil hier toch ook even hulde brengen aan de mensen die in deze tijden, soms in moeilijke en ondankbare omstandigheden, hard doorwerken en zich onvermoeibaar blijven inzetten. Zij die ons verzorgen en maken dat de noodzakelijke diensten verzekerd zijn. U heeft mijn groot respect!  

Tot de wetenschap een remedie heeft gevonden tegen het coronavirus zullen we de social distancing en alle andere hygiënische maatregelen zo strikt mogelijk moeten blijven naleven. Ik durf daarvoor verder op u rekenen! En tenslotte het allerbelangrijkste, namelijk mijn oprechte hoop dat u en uw dierbaren gezond en wel uit deze storm mogen komen. Iedereen die door het coronavirus een dierbare is verloren, wil ik mijn innig medeleven betuigen en heel veel sterkte toewensen. Hou het veilig, hou afstand en hopelijk tot snel!  

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter