Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Samen houden we Corona uit de woonzorgcentra 

Het gemeentebestuur Knokke-Heist zet alles op alles om samen met de bevolking het coronavirus buiten onze gemeente te houden en vooral buiten onze woonzorgcentra. Het risico voor de bewoners in deze centra is immers groot.   
  
Eerste golf goed doorstaan  

De Knokke-Heistse woonzorgcentra hebben de eerste coronagolf goed doorstaan, mede dankzij de inspanningen van het aanwezige zorgpersoneel, waarvoor dank. Het was echter niet makkelijk voor onze ouderen om hun familie een lange tijd niet of slechts beperkt te zien. Binnen onze woonzorgcentra werd echter alles gedaan om dat gemis te compenseren door o.a.in te zetten op alternatieve contactmogelijkheden en een gevarieerd en aangepast activiteitenaanbod. Met mondjesmaat werd bezoek weer toegelaten.  Het is nog niet zoals het vroeger was, maar het evenwicht vinden tussen het beschermen van de bewoners en de vrijheid om alle sociale contacten mogelijk te maken is niet evident.   
  
Het is belangrijk dat de bewoners in de woonzorgcentra zich vrij en zorgeloos kunnen blijven bewegen onder elkaar, en samen kunnen deelnemen aan de diverse activiteiten. Daarom moeten we er alles aan doen om het coronavirus buiten te houden. Deze uitdaging ligt weliswaar niet alleen bij de mensen van de zorg, maar bij elk van ons.  
  
Respecteer de richtlijnen  

De gemeente vraagt daarom alle burgers om samen bij te dragen tot de veiligheid en de gezondheid van onze meest kwetsbare inwoners en om de richtlijnen verder nauwgezet te volgen: afstand houden, mondneusmasker dragen, handhygiëne, registratie bij het betreden van een woonzorgcentrum...  
  
Ga zeker niet op bezoek bij ouderen indien je je ziek voelt of iemand uit je omgeving ziek is. Wanneer je terugkomt uit een rode of oranje vakantiezone wacht dan met op bezoek te gaan en respecteer de quarantainemaatregelen.  
  
Woonzorgcentra voorbereid   

Het najaar belooft een volgende belangrijke stap te worden in de strijd tegen het coronavirus. De afgelopen weken is hard gewerkt om de woonzorgcentra hierop voor te bereiden. Zo worden personeelsleden preventief getest, is er intussen een stevige voorraad aan beschermingsmateriaal, en is de functie van coördinerend en raadgevend arts versterkt. Op deze manier kunnen woonzorgcentra de gezondheid van hun bewoners bewaken, zonder hen af te sluiten van persoonlijk contact.   
  
We kunnen niet ontkennen dat het beperkt bezoek onder strikte voorwaarden een uitdaging blijft voor ieder van ons, maar het moeten terugschroeven door besmettingen zou nog veel zwaarder wegen.   
  
Laat ons daarom samen verantwoord optreden in de strijd tegen corona!  
 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter