Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Cultuurcentrum helpt sociaal-culturele verenigingen opnieuw opstarten

Op 3 juni 2020 besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de cultuursector haar activiteiten zonder publiek vanaf 8 juni 2020 terug mocht hervatten. Dit moet zo veilig mogelijk gebeuren. Hiervoor worden protocollen opgemaakt die de sector helpen om veilig op te starten. Het basisprotocol cultuur bevat de basisinformatie waar je als vereniging minstens aan moet voldoen om veilig op te starten. Alles start met de opmaak van een draaiboek voor elke activiteit die je wil organiseren. Zie je tussen het bos de bomen niet meer of wil je je draaiboek laten nakijken, contacteer dan gerust de dienst Sociaal Cultureel Werk van het Cultuurcentrum. De medewerkers helpen jullie met plezier opnieuw opstarten! 

Opsomming belangrijkste aandachtspunten 

Volgende activiteiten kunnen nog niet omwille van een verhoogd risico op speekseldruppels en infectie: 

  • (koor)zang en alles wat aanleiding geeft tot luid spreken of roepen 
  • alle activiteiten waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn 
  • alle activiteiten waar nauw ‘fysiek contact’ bij nodig is (bepaalde vormen van dans, toneel …). 

Andere culturele activiteiten kunnen terug opstarten maar wel aan de hand van een aantal belangrijke maatregelen. Voor alle duidelijkheid: amateurtoneelgezelschappen kunnen opnieuw opstarten met activiteiten zo lang er geen nauw fysiek contact is of geroepen wordt en de richtlijnen gevolgd worden uit het basisprotocol cultuur en de sectorgids

Belangrijke beslissingen van de lokale veiligheidscel voor verenigingen 

  • Traditionele eetfestijnen kunnen vanaf 1 juli 2020 opnieuw georganiseerd worden voor max. 50 personen en volgens de richtlijnen van de horeca. 
  • Take away eetfestijnen kunnen door verenigingen georganiseerd worden volgens de geldende richtlijnen hiervoor. 
  • Vragen rond de culturele infrastructuur (zaalverhuur,) kunnen steeds beantwoord worden door het Cultuurcentrum (zie contactgegevens onderaan). 

 

Aanvullende sectorgidsen en protocollen 

Hieronder vind je een lijst van andere sectorgidsen en protocollen uit de cultuursector. 

 

Meer info? 

Infopunt voor de socio-culturele verenigingen binnen het Cultuurcentrum: 

Dienst Sociaal Cultureel Werk 

Contactpersonen: An Uyttenhove en Liesbet De Wilde 

T 050 630 430 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter