Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Welke documenten heb je nodig om je te verplaatsen naar hulpbehoevenden?

Iedereen krijgt steeds de boodschap blijf thuis en kom enkel het huis uit voor essentiële verplaatsingen. De politie controleert dit ook en stelt een proces verbaal op als je de regels overtreedt. Op familiebezoek gaan mag bijvoorbeeld niet, maar wie op bezoek gaat bij hulpbehoevenden om hen te helpen (bijvoorbeeld mantelzorgers) is wel in regel. Dat wordt gezien als een essentiële verplaatsing. Je zorgt dan wel best dat je onderstaande documenten op zak hebt. Die kun je trouwens makkelijk online aanvragen bij de dienst Burgerzaken via het e-loket: https://www.knokke-heist.be/loket of door te mailen naar burgerzaken@knokke-heist.be.

Welke documenten heb je nodig als je familie bent?

Deze procedure geldt voor mensen die niet in de gemeente wonen en bij de gemeentegrens dus gecontroleerd kunnen worden.

1. Attest van woonst van persoon die hulp nodig heeft.

2. Geboorteakte om verwantschap te kunnen bewijzen (de dienst burgerzaken van Knokke-Heist kan dit ook uit andere gemeenten opvragen).

3. Verklaring op eer van hulpbieder dat hij zijn ouders, broer of zus,… moet bezoeken om ... x reden (dit mag een brief zijn die je zelf opstelt). bv. “Ik, (voornaam) (achternaam), wonende in (adres) verklaar op eer en geweten dat ik mijn ouders, (voornaam, achternaam), wonende op (adres) in Knokke-Heist moet helpen boodschappen doen omdat zij wegens ziekte zelf niet meer in staat zijn om dit te doen.”

De eerste 2 attesten kun je online aanvragen via het e-loket of door te mailen naar burgerzaken@knokke-heist.be. De handleiding van het e-loket vind je hier

Voor niet-familie (bv. poetsvrouw die haar oudere klanten wil helpen)

Je moet je éérst aanmelden als vrijwilliger via de vrijwilligerscentrale.

· Indien je je als vrijwilliger wilt inzetten, kan je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale tijdens weekdagen van 8.30 tot 17.00 uur op het nummer T 050 630 430 of via mail: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be

· Het is belangrijk dat je je zeker eerst registreert op het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, voor de gratis verzekering via deze link https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/uploads/2020/03/vlaanderenhelptinfo.pdf De vrijwilligerscentrale kan je helpen bij deze registratie.

· Houd rekening met alle belangrijke preventieve voorzorgsmaatregelen en doe geen vrijwilligerswerk indien je niet in goede gezondheid verkeert!

Heb je nood aan iemand om jou te helpen?

· Bevraag eerst je familie en buren, burensolidariteit is in deze tijden het best.

· Indien je toch nood hebt aan iemand die jou kan helpen met noodzakelijke taken, waarbij geen fysiek contact nodig is, kan je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale tijdens weekdagen van 8.30 tot 17.00 uur op het telefoonnummer T 050 630 430 of via mail: vrijwilligerscentrale@knokke-heist.be

· Indien je nood hebt aan specifieke sociale diensten kan je contact opnemen met het Sociaal Huis op dit nummer: T 050 530 906

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter