Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Knokke-Heist stelt gespecialiseerd labo aan om kwaliteit oppervlaktewater te monitoren

Het schepencollege heeft in zitting van vrijdag 2020 beslist om het labo Eurofins aan te stellen om enerzijds de basisparameters in het oppervlaktewater te analyseren en anderzijds om effectief te zoeken naar bepaalde pesticiden die soms aangetroffen worden in de bijenkasten. De basisparameters geven de gemeentelijke dienst Milieu, Natuur & Landbouw vooreerst een betere kijk op de kwaliteit van het oppervlaktewater in onze lokale vaarten. De cijfers zijn ook een objectieve maatstaf om te bepalen hoe ver bepaalde insecten- en onkruidverdelgers zich verspreiden op ons grondgebied.  

Dit jaar is het laatste jaar dat nog pesticiden (behalve voor professionele landbouw) toegelaten zijn. Het gemeentebestuur wenst 2020 dus zeker al mee te nemen in de staalname zodat het kan fungeren als een referentiejaar ten opzichte van de komende jaren. De staalname gebeurt 4 maal per jaar op volgende 5 locaties: 

  • Izabellavaart langs de Heistlaan  
  • Noordwatergang langs de Heistlaan  
  • Zuidwatergang langs de Heistlaan 
  • Zwinvaart langs de Natiënlaan 
  • Zwinnevaart-Isabellavaart langs de Hazegrasstraat 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter