Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vzw Kansenfonds Knokke-Heist tovert het hele jaar door een lach op kindergezichtjes

Tien jaar geleden startten een aantal medewerkers van het gemeentebestuur Knokke-Heist met het organiseren van acties met als doel het verhogen van de kansen voor kwetsbare kinderen en jongeren binnen de gemeente. Zij waken er telkens over dat eerst de mogelijkheden binnen de reguliere werking van alle instanties en overheden worden uitgeput.

Ondertussen bestaat de vereniging uit 13 leden (medewerkers van het stadhuis, het Sociaal Huis, de Woonwinkel, de diensten Jeugd, Cultuur en Toerisme en het AGSO). De vzw werd ook versterkt met externen (niet-gemeentepersoneel) om een bredere visie te krijgen op de problematiek.

Sinds 2018 is het Kansenfonds officieel een vzw. Om beroep te doen op de hulp van het Kansenfonds, dient er een aanmelding te zijn via één van de partners van het Huis van het Kind

Beperkte inkomsten in coronajaar

De kansarme kinderen in Knokke-Heist hebben nu meer dan ooit jullie hulp nodig. Want de mogelijkheden om geld in te zamelen waren dit jaar eerder beperkt door corona. 

Steun de vzw Kansenfonds

Heb jij een vereniging, een serviceclub of gelijk welke andere organisatie en ben je op zoek naar een goed doel om te steunen? Denk in de toekomst dan zeker ook eens aan vzw Kansenfonds Knokke-Heist. Een bijdrage leveren kan op volgend rekeningnummer: BE83 9733 4686 0415. Op deze manier laat je een kinderwens in vervulling gaan. En weet, in een kinderwereld is alles groots!

Waaraan wordt het ingezamelde geld dan zo allemaal besteed? Ten laste name zwemabonnementen, tussenkomt in onbetaalde schoolfacturen, ondersteuning van geplaatste kinderen in het internaat,... 

Voor meer info:
Sociaal Huis
Kraaiennestplein 1
8301 Knokke-Heist
T 050 530 900

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter