Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Opleidingstraject voor graduaat verpleegkunde in AZ Zeno

Momenteel organiseert ZoWe verpleegkunde het Taliz-traject zowel aan de Oost- als aan de Westkust. Taliz Oost is een samenwerking tussen AZ Zeno, vzw Bejaardenzorg De Lindenboom, VDAB en school voor verpleegkunde ZoWe verpleegkunde. De theoretische lessen vinden plaats in het ziekenhuis AZ Zeno Knokke en de stages in de regio Oostkust, waardoor dit traject uitermate geschikt is voor studenten die in deze regio wonen. 
 

Wat is Taliz? 

 TALIZ is een opleidingstraject tot graduaat verpleegkunde en staat voor “Traject Anders Leren In de Zorg”.  Deze opleiding verpleegkunde loopt i.s.m. een regionaal zorgnetwerk. Een zorgnetwerk is een samenwerking tussen verschillende zorginstellingen. Dit pedagogisch traject focust dan ook op ervaringsleren vanuit het zorgnetwerk waar een zorgvrager mee in contact komt. De student volgt de opleiding in eigen regio en krijgt zo ook een goed zicht op het zorgnetwerk in zijn omgeving.  

Les en stage 

Taliz staat garant voor een constante afwisseling tussen theorie en praktijk. De studenten volgen afwisselend één week les en één week stage en dit gedurende de volledige module. Tijdens de lesweek volgen de Taliz Oost-studenten 1 dag les op de campus Brugge. De overige lessen worden georganiseerd binnen het respectievelijke zorgnetwerk. De theorie en de verpleegkundige interventies worden gaandeweg opgebouwd en aangeleerd. Door de afwisseling van stage en les is er een continue integratie van praktijk en theorie, wat het leerrendement positief beïnvloedt. 

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter