Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Akkers en tuinbodems snakken naar compost tijdens aanhoudende voorjaarsdroogte

Dit voorjaar kenmerkt zich door een grote aanhoudende droogte. De temperaturen schoten al heel snel de hoogte in met droge winden en zonder de typische maartse buien en aprilse grillen. Dat heeft natuurlijk zijn effect op de bodem. Compostgebruik kan hier letterlijk en figuurlijk heel wat toevoegen. 

 

Voorkomen is beter dan genezen 

Om je planten meer overlevingskansen te bieden tijdens periodes van droogte, valt het aan te raden je bodem voor het planten te voorzien van compost. Compost zorgt er immers voor dat het water beter wordt vastgehouden in de bodem, zodat het beschikbaar is tijdens periodes met weinig regenval. Wat allemaal wel en niet gecomposteerd kan worden, kun je checken via deze handige digitale compostwijzer

 

Compost voorkomt de uitdroging van de bodem en boost de infiltratiesnelheid 

Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat compostgebruik resulteert in een betere bodemstructuur en een beter evenwicht tussen kleine en grote poriën. De grote poriën zorgen voor de infiltratie van het water. De kleine poriën staan in voor het vasthouden van water in de bodem. Een goede bodemstructuur werkt als een spons. Meerjarig onderzoek wijst uit dat compost vooral in lichtere zandbodems zorgt dat de bodem beter water vasthoudt en dat de planten dus beter drogere periodes zullen overleven. In de zwaardere leem en kleibodems zorgt compost dan weer voor de betere infiltratie van het water. Maar compostgebruik heeft ook nog andere troeven, zoals ziekte-onderdrukking, activering van het bodemleven en het is een bron van traag vrijkomende nutriënten. Zeker voor de fruitteelt, de groenteteelt en de boomkwekerij is dit een belangrijke boodschap. Ontdek hier de 7 bewezen voordelen van compostgebruik 

Mulch je planten tot leven met compost 

Maar ook als je de bodem niet op voorhand hebt bewerkt met compost, is er nog hoop tijdens deze droge periode. Zo kan je de bodem mulchen met compost om uitdroging via verdamping tegen te gaan. Er wordt een stabiele humuslaag gevormd en de bodem kan blijven ademen. De organische mulchlaag zal bovendien fungeren als een bijkomend waterreservoir. 

Voor meer info: www.vlaco.be 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter