Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Toelage voor zwaluwnesten verlengd tot 2025

De gemeenteraad heeft in zitting van donderdag 28 mei 2020 beslist om de subsidiëring voor de bescherming van zwaluwnesten te verlengen tot 2025. Klimatologische omstandigheden en/of de afwezigheid van poelen zijn vermoedelijk de oorzaak dat het zwaluwenbestand in de badplaats de laatste jaren een licht dalende trend vertoont.  Door particulieren en landbouwers een toelage te geven wanneer ze zwaluwnesten op hun eigendom beschermen, wil de badplaats het aantal kolonies van de huis- en boerenzwaluwen weer opdrijven.   

Nuttige dieren 

Het afnemend aantal landbouwbedrijven, het geringer aanbod aan nestgelegenheid, gewijzigde landbouwmethodes, te droge zomers en de afwezigheid van poelen (zwaluwen bouwen hun nest met modder), hadden een negatieve impact op het zwaluwenbestand in onze gemeente. De uitwerpselen van zwaluwen zijn niet bij iedereen geliefd, zodat nesten soms manueel werden verwijderd. Nochtans zijn zwaluwen heel nuttige dieren: zij verorberen voornamelijk insecten en dragen hierdoor bij tot een ecologisch evenwicht.  

Subsidie tot 260 euro per jaar 

In 2003 werd er een subsidiereglement opgesteld voor de bescherming van de huis- en boerenzwaluwen. Elke inwoner van Knokke-Heist die een nestje zwaluwen had zitten kon dit melden aan de gemeentelijke milieudienst. Indien de zwaluwen er het jaar nadien nog zaten werd er een premie uitbetaald afhankelijk van de grootte van de kolonie. Voor een kleine kolonie (minder dan 3 bewoonde nesten) wordt er 25 euro per jaar uitbetaald. Indien de kolonie langer dan 1 jaar op de locatie blijft wordt dit bedrag verdubbeld. Indien de aanvrager ook nog een beheersovereenkomst tekent kan het bedrag oplopen tot 100 euro. Voor een grote kolonie (meer dan 3 bewoonde nesten) wordt er 65 euro uitbetaald per jaar. Indien de kolonie langer dan 1 jaar op de locatie blijft wordt dit bedrag verdubbeld. Bij een beheersovereenkomst wordt er 260 euro uitbetaald. Jaar na jaar groeide het aantal aanvragen voor subsidies.  

Stijging zwaluwenpopulatie tot 2008 

De gemeentelijke dienst Milieu-Natuur & Landbouw zag een gestage stijging van het aantal bewoonde nesten tot 2008. De laatste jaren werd echter een (lichte) daling vastgesteld. Dit betekent niet dat de eigenaars geen zorg dragen voor de nesten. De veranderende klimatologische omstandigheden kunnen o.m. de oorzaak zijn voor het niet terugkeren van de zwaluw naar zijn vertrouwde nestlocatie. Voor het gemeentebestuur dus reden te meer om de actie te blijven ondersteunen en de nodige ruchtbaarheid te geven aan dit project. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter