Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Uitbreiding van terrassen voor de horeca in Knokke-Heist

Naar aanleiding van de coronamaatregelen die van toepassing zijn op de horeca krijgt de dienst Strand & Dijk heel veel aanvragen voor het plaatsen of uitbreiden van een open terras op het openbaar domein. Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist om de horecazaken een tijdelijke uitbreiding toe te staan tot en met 31 oktober 2020 met eventuele verlenging tot en met het einde van het kerstverlof 2020.  

 

Kwijtschelding van belasting op terrassen 

De vergunning wordt uiteraard maar afgeleverd als de privatieve inname van het openbaar domein overeenstemt met de voorwaarden van de tijdelijke uitbreiding die werden goedgekeurd door het schepencollege. Hiervoor dienen de horeca-uitbaters een elektronische aanvraag in te dienen via het digitale platform EagleBe. In het kader van het toeristisch-economisch herstelplan is de horecasector in Knokke-Heist dit jaar ook vrijgesteld van de gemeentelijke belasting op terrassen (geraamd op 255 000 euro).   

Uitbreiding terrassen op zeedijk, parkeerhavens en pleinen  

In het kader van het herstelplan was reeds een “tijdelijke” uitbreiding van de terrassen voorzien in de Lippenslaan tussen Dumortierlaan en het Van Bunnenplein, in de Kustlaan tussen het Van Bunnenplein en het Lichttorenplein, in de Sparrendreef en in de Pannenstraat ter hoogte van De Moefe.  Na deze periode zijn de stoelen, tafels en parasols als ook terraswanden opnieuw eigendom van het gemeentebestuur 

Nu krijgen ook alle uitbaters van een strandterras langs de 8 km lange zeedijk de mogelijkheid om op de kustboulevard hun terras met 2 meter verder uit te bouwen. Om het comfort van de wandelaars te behouden, zullen fietsers deze zomer in plaats van op het fietspad op de verkeersvrije rijweg van de zeedijk moeten rijden.   
 

Iedere horecazaak kan een tijdelijk terras verkrijgen op de parkeerstrook (indien mogelijk) gelegen voor het pand. De inname is beperkt tot de gevelbreedte van de zaakStoelen worden geplaatst in het verlengde van de parkeerstrook en binnen de witte lijnen van de parkeerhaven. 

Horecazaken gelegen aan pleinen kunnen gebruik maken van deze extra ruimte maar moeten rekening houden met marktkramers en andere gebruikers van het plein. Ook de brandweer moet nog over voldoende manoeuvreerruimte beschikken om vanop het plein met hun ladderwagen efficiënt interventies te kunnen uitvoeren in de omliggende appartementsgebouwen.   

Strikte voorwaarden voor het behoud van een kwalitatief straatbeeld  

Horecazaken die een vergunning krijgen om hun terras uit te breiden zijn gebonden aan een aantal strikte voorwaarden. Zo moet het terras tijdelijk verwijderd kunnen worden in functie van openbare wegwerkzaamheden. Na sluitingstijd moeten stoelen en tafels netjes gestapeld worden binnen de zone van de tijdelijke uitbreiding. Er mogen geen extra stoelen en tafels worden aangekocht door de horecazaak.  Enkel het bestaande meubilair mag in de uitbreidingszone uitgestald worden in functie van de anderhalve meter afstand die moet gerespecteerd worden in het kader van de coronamaatregelen. In de horecazone van het Maurice Lippensplein mogen enkel parasols worden geplaatst van het type Umbrosa die door de gemeente zijn aangekocht en aan de betrokken zaken verhuurd worden aan een democratisch tarief.   

Stok achter de deur  

Na goedkeuring van de aanvraag voor uitbreiding van een terras op het openbaar domein, wordt een tijdelijke markering aangebracht waarbinnen de stoelen en tafels kunnen worden geplaatst. Medewerkers  van de dienst lokale economie komen langs om te controleren indien het terras voldoet aan de voorwaarden en beeldkwaliteit. Elke uitzondering op de basisvoorwaarden moet vooraf aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen, zo niet wordt de vergunning ingetrokken.  

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter