Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Fase 3 werken burgemeester Frans Desmidtplein en Elizabetlaan van start op 1 september

Tijdens de eerste twee fases werd de wegenis en de riolering in de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan vernieuwd. Dankzij extra inspanningen van de aannemer kon de vooropgestelde planning, ondanks de coronaproblematiek, behouden blijven. Dat betekent dat op 1 september 2020 fase 3 start. Dan zullen wegenis- en rioleringswerken op het Frans Desmidtplein en rotonde Elizabetlaan - Piers de Raveschootlaan – Albertlaan worden uitgevoerd. De herinrichting van de centrale voetgangerszone van het Frans Desmidtplein, met inbegrip van de fontein, is voorzien vanaf januari 2021 (fase 4). 

Verkeersmaatregelen 

Om de uitvoeringstermijn tot een minimum te beperken, zal tijdens de uitvoeringstermijn van deze fase (van 1 september 2020 tot 18 december 2020): 

geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn op het Frans Desmidtplein in beide rijrichtingen; 

geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn op de rotonde ter hoogte van de Piers de 

Raveschootlaan-Albertlaan-Elizabetlaan; 

in de Piers de Raveschootlaan, Albertlaan en Elizabetlaan zal enkel plaatselijk verkeer mogelijk zijn tot de werfzone; 

in de Lippenslaan het doorgaand verkeer te allen tijde mogelijk blijven; 

er een omleiding zijn voor het gemotoriseerd verkeer via de Zoutelaan – Lippenslaan – 

Bayauxlaan voor de oost-west verbinding; 

er een omleiding zijn voor het gemotoriseerd verkeer via de Zoutelaan – Lippenslaan – 

Gemeenteplein voor de noord-zuid verbinding. 

Dit geldt zowel tijdens de weekdagen, als in het weekend.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter