Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vraag je extra toeslag bij het kinderbijslagfonds aan!

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen van de Vlaamse overheid eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket (dit is de naam van de kinderbijslag in Vlaanderen). Deze zogenaamde COVID19-toeslag is bestemd voor gezinnen:  

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen 
  • én die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni 2020 een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020; 
  • én waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro (maandelijks bruto belastbaar inkomen) ligt.  

 

Hoe aanvragen?

Vraag de toeslag zelf aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan nog tot en met 31 oktober 2020. Voeg bij de aanvraag loonfiches of attest van uitbetalingsinstelling van de afgelopen maanden toe. Zelfstandigen dienen een verklaring van de boekhouder toe te voegen. Krijg je een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming? Dan vraagt de uitbetaler die attesten zelf op. 

Vragen? 

Hulp nodig voor de aanvraag? Neem contact op met Infopunt Sociaal Huis: T 050 530 900, infopuntsociaalhuis@knokke-heist.be  of kom langs op dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 9 en 11.30 uur op het Kraaiennestplein 1 in Heulebrug.  

Voor alle info: https://www.groeipakket.be/covid19  
 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter