Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegenis en nutsvoorzieningen voor bouw van 40 sociale woningen in Ramskapelle goedgekeurd

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 november 2020 het plan met de nieuwe wegen, pleinen en nutsvoorzieningen voor de 2de fase van een sociale verkaveling in Ramskapelle goedgekeurd.  

Door de sociale huisvestingsmaatschappijen ‘t Heist Best, Vivendo en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen is op 14 april 2020 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend tot het bouwen van 44 sociale woningen en aanleg openbaar domein/nutsvoorzieningen ter hoogte van de Jonckheerestraat. De onbebouwde percelen zijn gelegen in de dorpskern van Ramskapelle en gelegen in landelijk woongebied volgens het Gewestplan. Aan de noordzijde grenzen de percelen aan de Noordwatergang van de Oostkustpolder. Aan de westzijde geven de percelen uit op de speelnatuur en residentiële bebouwing. Aan de oostzijde hebben de toekomstige bewoners een panoramisch zicht op landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Aan de zuidzijde palen de bouwloten aan residentiële bebouwing.  

Na bezwaren uit de omgeving werden 4 woningen uit het project geschrapt. Daardoor worden kleinere bouwblokken van 3 woningen verkregen en kunnen 2 oude bomen gevrijwaard worden. Door de grotere openheid wordt op die manier de toegang tot de speelnatuur ook minder belemmerd.  

De realisatie van dit project is gepland in de loop van de 2de helft van 2021. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter