Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Kunstintegratieproject Philip de Aguirre y Otegui in basisschool De Pluim

In opdracht van het gemeentebestuur heeft Philip Aguirre voor de gemeentelijke basisschool De Pluim een monumentaal kunstwerk ter waarde van 78.000 euro ontworpen. Uniek is dat de kunstenaar, begeleid door een stuurgroep met extern adviseur Jo Coucke in gesprek is gegaan met de directie, leerkrachten, leerlingen en met leden van de ouderraad van de school. Op die manier heeft hij aangevoeld welke verwachtingen in de schoolgemeenschap leefden ten aanzien van het kunstwerk dat aan het schoolgebouw en de schoolsite werd toegevoegd. Het uiteindelijke voorstel van de kunstenaar, dat bewust een praktische bruikbaarheid koppelt aan een uitdrukkelijke artistieke, sculpturale aanwezigheid, is unaniem door de schoolgemeenschap, de stuurgroep en het gemeentebestuur aanvaard.

Leer- en stilteplek

De toren van 10 meter hoog is voor leerkrachten, leerlingen en ouders dan ook praktisch bruikbaar. Er is binnen een bank voorzien zodat een klasje er zich in kan terugtrekken, beschut tegen de wind. Het is een plaats om te leren, maar ook een stilteplek om zich terug te trekken als daar nood aan is. Het geheel is in baksteen opgetrokken en heeft een primitief archaïsch uitzicht alsof het er al eeuwen staat. De toegang blijft open en ook bovenaan in de ruimte is er een cirkelvormige opening die niet is afgesloten. Zo valt het licht van boven binnen en heeft men contact met de natuur. Het werk nodigt de gemeenschap van De Pluim uit om creatief om te gaan met deze ontvankelijke ruimte waarin van alles kan gebeuren. Het kan een schuilplaats zijn, een atelier voor workshops, een bezinningsplek, een onderzoekslabo, een keuken met een reusachtige schoorsteen ... De mogelijkheden zijn eindeloos.

Biografie Philip Aguirre y Otegui

Philip Aguirre y Otegui, geboren in 1961 in Schoten, is afkomstig van een familie die in 1936 uit Spaans Baskenland naar België is weggevlucht. Hij studeerde aan de KASK - Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en aan het Nationaal Hoger Instituut, beide in Antwerpen. Aguirre, die vooral bekend is als beeldhouwer, woont en werkt in Borgerhout. Zijn sculpturaal oeuvre bestaat voor het grootste deel uit composities die worden gerealiseerd in gepatineerd brons. Maar ook materialen als terracotta, gips, cement en epoxy, al dan niet beschilderd en verrijkt door de integratie van bestaande vormen en objets trouvés, komen in het oeuvre voor. Daarnaast is Aguirre ook aan de slag met etsen, zeefdrukken, tekeningen, collages en schilderijen, andermaal even vaak aangevuld met collage van gevonden beeldmateriaal. ‘Je ne cherche pas, je trouve’ is een adagium dat helemaal van toepassing is op de open houding van Philip Aguirre.

Maatschappijkritisch en/of sociaal geëngageerd

Naast vrij werk realiseerde Aguirre over een periode die meer dan 30 jaren overspant, heel wat sculpturen voor de openbare ruimte, zowel in België als in Afrika. Het zijn stuk voor stuk opdrachten die weigeren tegemoet te komen aan een vrijblijvende decoratieve esthetiek maar die altijd impliciet maatschappijkritisch of sociaal geëngageerd zijn. Ten slotte integreert Aguirre permanent, belangeloos en op vrijwillige basis kunst in de publieke ruimte via het initiatief ‘L’Edition populaire’, een vitrinegalerie in Borgerhout, waarin hij sinds 2010 een forum gaande houdt voor niet-commerciële, tijdelijke presentaties van werk van bevriende kunstenaars.

Esthetisch en poëtisch dienstbetoon

Op die manier staat Philip Aguirre y Otegui voor een zo natuurlijk mogelijke, haast ‘primitieve’ artistieke houding en voor een kunstenaarschap dat te allen tijde een zo direct mogelijke menselijke betrokkenheid bij het leven behoudt. De kunstenaar niet als wereldvreemde buitenstaander of exotische bohémien, maar de artiest als vanzelfsprekend geëngageerd burger die zijn specifiek talent, zijn ambacht inzet voor de gemeenschap. De kunstenaar doet aan esthetisch, poëtisch dienstbetoon tussen kunst en wereld. Hij dient de kunst door haar een plaats te geven in het dagelijkse leven en hij dient het leven door aspecten ervan in zijn kunst op te nemen.

Nog meer Philip Aguirre Y Otegui in Knokke-Heist

Philip Aguirre Y Otegui is alomtegenwoordig in Knokke-Heist. Naast het kunstintegratieproject aan Bassischool De Pluim, loopt momenteel zijn galerietentoonstelling bij Galerie Keukens & De Vil op de Zeedijk en presenteert de kunstenaar tijdelijk in samenwerking met het gemeentebestuur ook op het Van Bunnenplein twee monumentale sculpturen (Poort en Kolom) om het plein te verfraaien. Dit laatste in het kader van het relanceplan 2020 van de winkelzone Lippenslaan – Kustlaan – Dumortierlaan.

Poort (2019) is gebaseerd op een schets van een man en een vrouw die elkaar zo bij de schouders nemen dat ze elkaar ondersteunen en de figuur van een poort vormen. Geplaatst aan de kant Zeedijk van het Van Bunnenplein verbeeldt dit sterk symbolisch gebaar de passage van de binnenstad naar de Zeedijk of omgekeerd.

In Kolom (2017) ligt de klemtoon meer op de vormentaal. Het beeld is een uitvergroting (x10) van een kleine maquette. Op de voet van een gebroken champagneglas plaatste de kunstenaar een met de hand nagemaakt boorelement. Gezien vanaf Kust- en Lippenslaan gaat dit dynamische beeld een vormelijke dialoog aan met het geblokte karakter van de architectuur van de omgeving.

Voor meer informatie over de kunstenaar, die wordt vertegenwoordigd door Galerie Geukens & De Vil (Knokke-Heist / Antwerpen), zie www.philipaguirre.be en www.geukensdevil.com.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter