Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Publieke raadpleging over ontwerp-RUP's

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een publieke raadpleging over volgende ontwerp-RUP's:

  • RUP Dorpskern Heist Herziening
  • RUP WUG Sacramentsstraat
  • RUP Projectzone Casino

 

Voor het RUP Dorpskern Heist Herziening wordt op 22 september 2020 om 19.30 uur een informatiemoment georganiseerd in de schouwburgzaal van het Cultuurcentrum Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist.

Wil je graag deelnemen? Schrijf jezelf in via publiekeraadpleging@knokke-heist.be voor 17 september 2020.

Voor het RUP WUG Sacramentsstraat en RUP Projectzone Casino wordt op 1 oktober 2020 een informatiemoment georganiseerd in de schouwburgzaal van het Cultuurcentrum Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist.

Om 19.30 uur wordt RUP WUG Sacramentsstraat toegelicht en om 20.30 uur het RUP Projectzone Casino.

Wil je graag deelnemen? Schrijf jezelf in via publiekeraadpleging@knokke-heist.be voor 25 september 2020 met de melding voor welk RUP je inschrijft (WUG Sacramentsstraat of Projectzone Casino).

De startnota's en de procesnota's liggen nog tot en met 5 november 2020 eveneens ter inzage op de dienst Stedenbouw (tijdens de openingsuren) op de eerste verdieping van het gemeentehuis, Alfred Verweeplein 1 en zijn ook raadpleegbaar op de website van de gemeente, www.knokke-heist.be. De dienst Stedenbouw is enkel bereikbaar na afspraak op nummer T 050 630 180.

Gedurende deze periode van 7 september 2020 tot en met 5 november 2020 kunnen er reacties overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Deze kunnen worden afgegeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs, per post: CBS, Publieke Raadpleging RUP, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist of per mail aan publiekeraadpleging@knokke-heist.be.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter