Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Herstel stormschade op stranden van Knokke-Heist

Na de doortocht van storm Ciara is in Knokke-Heist weer heel wat zand in zee verdwenen. Op bepaalde stranden is ook opnieuw klifvorming ontstaan. De gemeentelijke dienst Stadsonderhoud is momenteel met wielladers bezig met het creëren van licht hellende doorgangen zodat wandelaars om de 100 meter veilig van de hoog- naar de laagwaterlijn kunnen stappen. Vanaf volgende week begint een aannemer in opdracht van het Agentschap Maritieme Dienstverlening & Kust met het breken en uitvlakken van de kliffen langs de hele Belgische kustlijn. Normaal ging dit al op donderdag 13 februari 2020 gebeuren maar omdat dit weekend storm Dennis zijn intrede doet, is de planning opgeschoven. Het gemeentebestuur raadt de wandelaars wel aan om extra voorzichtig te zijn en niet op de rand of vlak naast de kliffen te lopen. Op het einde van de zeedijk ter hoogte van de haas van Flanagan, blijft de toegang tot het strand voorlopig nog afgespannen met linten omdat de hoge kliffen een te hoog gevaar voor niets vermoedende wandelaars vormen.

Zandsuppletie na de zomer

Los van de schade die storm Ciara heeft veroorzaakt, volgen na de zomer in Knokke-Heist nog indrukwekkende zandsuppletiewerken. Meer dan 5 miljoen kubieke meter zand wordt opgespoten om het hinterland van Knokke-Heist tegen overstromingen te beschermen. 

In februari 2019 kreeg Knokke-Heist nog 280.000 kubieke meter extra zand in het kader van kustbescherming. Dit najaar komt daar nog eens 5,3 miljoen kubieke meter zand bij, de grootste zandopspuiting in veertig jaar. Een kleine 3 miljoen kubieke meter zand komt van het project Nieuwe Sluis in Terneuzen. Dat is dus voor beide partijen een win-winsituatie: de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie moet het overtollige zand sowieso via baggerschepen in zee lozen en Knokke-Heist heeft het dringend nodig. Dat zand komt terecht in de getijdenzone in Knokke. Er komt daarnaast nog 2,4 miljoen kubieke meter zand terecht op het strand zelf. Door de omvang van het project komt er mogelijk nog een extra fase. De ingreep kost de Vlaamse overheid zowat 26 miljoen euro.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter