Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Pizzeria Don Michel dankt dienst Lokale Economie met pizza’s

Op dinsdag 13 mei 2020 leverde pizzeria Don Michel in de Sebastiaan Nachtegaelestraat 21 in Knokke-Heist een hele lading pizza’s af bij de dienst Lokale Economie in het stadhuis op het Alfred Verweeplein. De zaakvoerder wilde daarmee het hele team bedanken voor hun inzet om alle lokale ondernemers zo goed mogelijk te informeren en geduldig te antwoorden op hun vele prangende vragen in verband met de diverse coronamaatregelen die om de haverklap wijzigen. De dienst Lokale Economie heeft het door de coronacrisis zodanig druk dat het team nu wordt versterkt door een aantal collega’s uit andere diensten. Naar aanleiding van het ambitieuze herstelplan om de lokale economie in Knokke-Heist weer op kruissnelheid te laten draaien, wordt er met man en macht gewerkt aan de uitwerking van allerlei steunmaatregelen.  

Centrummanager 

Om de lokale ondernemers een nog betere dienstverlening aan te bieden, wil het gemeentebestuur nog dit jaar een centrummanager aan te stellen. Dit was normaal maar voorzien voor 2021. Deze adviseur treedt op als een extern en onafhankelijk consultant die fungeert als de verbindende factor tussen ondernemers, het gemeentebestuur, de Raad Lokale Economie en de dienst Lokale Economie. Zijn/haar taak bestaat erin om de kwaliteit van het bestaande winkelaanbod te verbeteren en te voldoen aan nieuwe commerciële behoeften. De centrummanager zoekt samen met starters naar een passend winkelpand, hierbij rekening houdend met het wijkenplan. De centrummanager helpt als deskundige eveneens mee om de leegstand te bestrijden en gaat op zoek naar initiatieven om dit aan te pakken. Hij/zij denkt ook mee na over hoe we de digitale kloof bij ondernemers kunnen overbruggen en onze handelaars kunnen aanmoedigen om te investeren op het vlak van renovatie. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter