Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vergunningen “coronaterrassen” vervallen op 1 november

In het kader van het relanceplan kregen de horecazaken in Knokke-Heist dit jaar de mogelijkheid om tijdens de zomer de terrassen uit te breiden om zo het verlies aan capaciteit binnen te beperken. Heel wat uitbaters maakten van de gelegenheid gebruik om een dergelijk tijdelijk “coronaterras” te plaatsen op de parkeerstrook of middenberm voor hun zaak.  De vergunning hiervoor loopt op 31 oktober 2020 ten einde. Het gemeentebestuur heeft alle vergunninghouders van een tijdelijk terras nu aangeschreven met de melding dat vanaf 1 november 2020 de extra inname van het openbaar domein niet meer toegelaten is en alle plankenvloeren, schermen en meubilair verwijderd moeten zijn.  

De permanente terrassen op diverse pleinen (Maurice Lippensplein, Alfred Verweeplein, De Bolle, Van Bunnenplein...) mogen deze winter wel verder benut worden. Handelaars met een tijdelijk terras kunnen bij het gemeentebestuur wel een aanvraag richten om een permanente vergunning te verkrijgen. Momenteel bekijkt het college van burgemeester en schepenen nog in welke zones dit verkeerstechnisch mogelijk is.   

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter