Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentebestuur spoort immokantoren aan om mee te werken aan een kwalitatief straatbeeld

Het gemeentebestuur Knokke-Heist levert permanent inspanningen om het imago van onze gemeente hoog te houden. De uitdagingen voor de lokale economie zijn in deze coronaperiode bijzonder groot. De gemeente zet dan ook volop in op een uitgekiend strategisch commercieel plan waarbij kwaliteit, visuele aantrekkelijkheid, veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en digitalisering centraal staan.  

Verkoop- en verhuurborden ontsieren een kwalitatief straatbeeld 

In dit kader is het duidelijk dat de overvloed aan verkoop- en verhuurborden de visuele aantrekkelijkheid van Knokke-Heist schaadt. De perceptie ontstaat dat de hele kustgemeente te koop of te huur is wanneer dergelijke borden te lang of in een te grote concentratie prominent de aandacht van de passant opeisen. Het levert wellicht persoonlijke publiciteit voor de immokantoren op maar het is nefast voor het esthetisch uitzicht van de gemeente en de dynamiek van de lokale economie. Op het vlak van veiligheid kunnen V-borden of plakkaten bovendien aan een werfafsluiting of aan de gevel loskomen of wegwaaien bij stormweer. Ze kunnen ook hinder opleveren voor het wegverkeer en bestuurders afleiden. 

Sensibilisering immokantoren 

Recent heeft het gemeentebestuur de zaakvoerders van alle Knokke-Heistse immokantoren nog eens via een schrijven gesensibiliseerd om aandacht te besteden aan onderstaande aanbevelingen: 

Plaats geen V-borden aan het te verhuren of te verkopen pand 

Plaats maximaal 1 affiche per vastgoedkantoor achter het raam 

Neem na verhuur of verkoop de affiche ten laatste op de 14de dag weg 

Plaats geen borden op het openbaar domein (op risico van een gasboete en een retributiekost voor het wegnemen) 

Investeren in digitale promotie 

Het gemeentebestuur rekent op de creativiteit van de immokantoren om publiciteit te voeren die meer gericht is naar het doelpubliek en minder storend is in het straatbeeld. Met online adverteren is er alvast op 4 aspecten winst te boeken: 

Het bereik is veel groter, ongeacht waar de potentiële klanten zich ook bevinden 

Interesse van klanten is beter te meten via het aantal views en reacties 

Kostenbesparend per bereikte potentiële klant 

Behoud van controle over tijdsduur adverteren, wijzigingen aanbrengen foto’s… 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter