Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Beelden van Philip Aguirre  Y Otegui geven Van Bunnenplein fijnzinnig artistiek accent

In het kader van het herstelplan om de lokale economie een steuntje in de rug te geven, heeft het gemeentebestuur voor een bedrag van 16 000 euro een overeenkomst afgesloten met kunstenaar Philip Aguirre Y Otegui om het Van Bunnenplein tijdelijk met 2 kunstwerken te verfraaien. Op de bestaande lege sokkels komen er 2 sculpturen van deze Antwerpse beeldhouwer met Baskische roots.  Voor de gemeentelijke basisschool De Pluim in de Kragendijk heeft Aguirre nog maar recent een kunstintegratieproject gerealiseerd.  Het torengebouw in baksteen is multifunctioneel en fungeert als een opvallend artistiek baken in de schoolomgeving.  

Poort en Kolom op het Van Bunnenplein  

De kunstenaar koos voor het kunstproject op het Van Bunnenplein voor 2 markante sculpturen. “Het beeld Poort heb ik 2019 gerealiseerd naar een vroege schets van me”, legt Philip Aguirre uit. “Het zijn twee figuren, een man en een vrouw die mekaar zo bij de armen nemen en ondersteunen dat ze een poort vormen. Hier kan men vele betekenissen aan geven. Het kan een Poort van de Liefde zijn, een Poort des Troost enz... Het leek me opportuun om deze Poort te plaatsen als een toegang tot de Zeedijk of andersom een toegang tot de Stad” vertelt de kunstenaar.  

 

Over de Kolom weet Aguirre het volgende te vertellen: “reeds vele jaren ben ik enorm gefascineerd door een ogenschijnlijk eenvoudige tekening van Francis Picabia. Het is een schets in Oost-Indische inkt van een boorelement dat je plaatst in een boormachine. Dat is zo'n gewoon voorwerp waar je normaal niet blijft bij stil staan. Nochtans is het een ingenieus en vernuftig object.  Ik besloot op een dag zo'n boor te boetseren op ware grootte. Als sokkel gebruikte ik de voet van een gebroken champagneglas. Het boetseren van die boor leek veel moeilijker dan gedacht.  Het werk in Knokke-Heist is een uitvergroting (10X) van de oorspronkelijke maquette”, aldus Aguirre.   

  

Kunstwerk voor De Pluim              

In opdracht van het gemeentebestuur heeft Philip Aguirre voor de gemeentelijke basisschool De Pluim een monumentaal kunstwerk ter waarde van 78.000 euro ontworpen. Uniek is dat de kunstenaar, begeleid door een stuurgroep met extern adviseur Jo Coucke in gesprek is gegaan met de directie, leerkrachten, leerlingen en met leden van de Ouderraad van de school. Op die manier heeft hij aangevoeld welke verwachtingen in de schoolgemeenschap leefden ten aanzien van het kunstwerk dat aan het schoolgebouw en de schoolsite zou worden toegevoegd. Het uiteindelijke voorstel van de kunstenaar, dat bewust een praktische bruikbaarheid koppelt aan een uitdrukkelijke artistieke, sculpturale aanwezigheid, is unaniem door de schoolgemeenschap, de stuurgroep en het gemeentebestuur aanvaard.               

Leer- en stilteplek 

De toren van 10 meter hoog is voor leerkrachten, leerlingen en ouders dan ook praktisch bruikbaar. Er is binnen een bank voorzien zodat een klasje er zich in kan terugtrekken, beschut tegen de wind. Het is een plaats om te leren, maar ook een stilteplek om zich terug te trekken als daar nood aan is.    Het geheel is in baksteen opgetrokken en heeft een primitief archaïsch uitzicht alsof het er al eeuwen staat.  De toegang blijft open en ook bovenaan in de ruimte is er een cirkelvormige opening die niet is afgesloten.  Zo valt het licht van boven binnen en heeft men contact met de natuur.     Het werk nodigt de gemeenschap van De Pluim uit om creatief om te gaan met deze ontvankelijke ruimte waarin van alles kan gebeuren.    Het kan een schuilplaats zijn, een atelier voor workshops, een bezinningsplek, een onderzoekslabo, een keuken met een reusachtige schoorsteen... De mogelijkheden zijn eindeloos.        

              

Philip Aguirre y Otegui 

 

Philip Aguirre y Otegui, geboren in 1961 in Schoten, is afkomstig van een familie die in 1936 uit Spaans Baskenland naar België is weggevlucht. Hij studeerde aan de KASK - Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en aan het Nationaal Hoger Instituut, beide te Antwerpen. Aguirre, die vooral bekend is als beeldhouwer, woont en werkt in Borgerhout. Zijn sculpturaal oeuvre bestaat voor het grootste deel uit composities die worden gerealiseerd in gepatineerd brons. Maar ook materialen als terracotta, gips, cement en epoxy, al dan niet beschilderd en verrijkt door de integratie van bestaande vormen en objets  trouvés, komen in het oeuvre voor. Daarnaast is Aguirre ook aan de slag met etsen, zeefdrukken, tekeningen, collages en schilderijen, andermaal even vaak aangevuld met collage van gevonden beeldmateriaal. ‘Je ne cherche pas, je trouve’ is een adagium dat helemaal van toepassing is op de open houding van Philip Aguirre.           

    

Maatschappijkritisch en/of sociaal geëngageerd 

Naast vrij werk realiseerde Aguirre over een periode die meer dan 30 jaren overspant, heel wat sculpturen voor de openbare ruimte, zowel in België als in Afrika. Het zijn stuk voor stuk opdrachten die weigeren tegemoet te komen aan een vrijblijvende decoratieve esthetiek maar die altijd impliciet maatschappijkritisch of sociaal geëngageerd zijn. Ten slotte integreert Aguirre permanent, belangeloos en op vrijwillige basis kunst in de publieke ruimte via het initiatief ‘L’Edition populaire’, een vitrinegalerie in Borgerhout, waarin hij sinds 2010 een forum gaande houdt voor niet-commerciële, tijdelijke presentaties van werk van bevriende kunstenaars.               

 

Esthetisch en poëtisch dienstbetoon 

Op die manier staat Philip Aguirre y Otegui voor een zo natuurlijk mogelijke, haast ‘primitieve’ artistieke houding en voor een kunstenaarschap dat te allen tijde een zo direct mogelijke menselijke betrokkenheid bij het leven behoudt. De kunstenaar niet als wereldvreemde buitenstaander of exotische bohémien, maar de artiest als vanzelfsprekend geëngageerd burger die zijn specifiek talent, zijn ambacht inzet voor de gemeenschap. De kunstenaar doet aan esthetisch, poëtisch dienstbetoon tussen kunst en wereld. Hij dient de kunst door haar een plaats te geven in het dagelijkse leven en hij dient het leven door aspecten ervan in zijn kunst op te nemen.     

 

 In 2017 won Philip Aguirre y Otegui de International Award for Public Art.        

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter