Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Nieuwe elektronische identiteitskaart met vingerafdrukken

In West-Vlaanderen werd de nieuwe elektronische identiteitskaart voor Belgen geïntroduceerd vanaf 19 november 2020.  Op die datum is ook Knokke-Heist gestart met deze nieuwe eID. Dit betekent dat van elke Belg die een nieuwe kaart nodig heeft steeds bij aanvraag en bij afhalen van de kaart vingerafdrukken worden afgenomen.  Deze vingerafdrukken worden opgeslagen in de chip op de keerzijde van de eID.  Dit heeft als gevolg dat de burger 2 x persoonlijk naar de dienst Burgerzaken moet komen om een nieuwe kaart te verkrijgen. 

De nieuwe elektronische identiteitskaart heeft een nieuwe lay-out die de oude uit 2002 vervangt. Op die manier voldoet de nieuwe eID aan de strenge internationale regels die als doel hebben identiteitscontroles efficiënter te laten verlopen. De nieuwe kaart is dus een nog veiliger en universeler reisdocument. 

Enkele belangrijke wijzigingen: 

  • De nieuwe eID bevat vingerafdrukken. Dit nieuwe element wordt toegevoegd om de strijd tegen identiteitsfraude op te voeren. De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip van de kaart (geen centrale databank) en zijn beveiligd. Enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze chip uitlezen. 
  • De integratie van vingerafdrukken ligt in lijn met de Europese Verordening 2019/1157 van 20 juni 2019 die de lidstaten verplicht vingerafdrukken op te nemen op hun identiteitskaarten. 
  • De foto staat aan de linkerkant in plaats van rechts. 
  • Een geperforeerd beeld van de foto is terug te vinden op de achterkant van de kaart. 
  • De contactchip staat op de achterkant van de kaart waardoor de kaart op een andere manier in de kaartlezer moet gestopt worden. 
  • Als nationaliteit wordt niet langer “BELG” maar “BEL” vermeld, conform de ICAO-regels. 
  • De kaart heeft een andere tint van kleuren. 

 

De huidige eID-kaarten die in omloop zijn zullen worden vervangen op het einde van hun geldigheidsperiode of eerder bij aangifte van een verlies, diefstal of beschadiging van de kaart of andere reden zoals niet gelijkende foto, verandering van naam, … 

Je hoeft dus geen nieuwe eID aan te vragen zolang je jouw oude kaart nog hebt en deze nog geldig is. Je zal op het einde van de geldigheidsperiode van je kaart een oproepingsbrief in de bus ontvangen om je oude kaart te komen vervangen. Wegens de coronamaatregelen kan je enkel terecht bij de dienst burgerzaken NA afspraak

Voor meer info: Burgerzaken, T 050 630 100, burgerzaken@knokke-heist.be 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter