Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Speelvogels mogen weer naar hartenlust ravotten op 18 avontuurlijke speelpleintjes

Op woensdag 27 mei 2020 gaf burgemeester Graaf Leopold Lippens de opdracht aan de Jeugddienst en de dienst Stadsonderhoud om de 18 buurtspeelpleinen in Knokke-Heist opnieuw te openen voor kinderen tot 12 jaar. Het gebruik van de speelpleintjes gebeurt onder strikte voorwaarden. Zo mogen er maximum 3 gezinnen per speelplein aanwezig zijn. Een ouder moet altijd toezicht houden en de social distancing van anderhalve meter moet bij het spelen gerespecteerd worden.  

Skaten en sporten voor +12-jarigen 

Voor +12-jarigen wordt er voorlopig nog geen toelating gegeven om op openbare pleintjes met meerdere leeftijdsgenoten aanwezig te zijn. Er is immers nog altijd een samenscholingsverbod van kracht. De jongeren kunnen tijdens de openingsuren wel terecht op het skatepark in Duinenwater (onder gemeentelijk toezicht) en hebben de mogelijkheid om contactloze sporten te beoefenen in clubverband.  

Pictogrammen met de coronaregels 

Woensdagnamiddag 27 mei 2020 is de jeugddienst op de speelpleinen van De Marge, Scharpoord en Heulebrug gestart met ophangen van diverse pictogrammen met de geldende coronavoorschriften. Daarna verwijderde de dienst Stadsonderhoud de nadars rond de speeltoestellen. Vandaag worden de 15 andere speeltuintjes speelklaar ingericht. Vanuit de diensten Jeugd en Cultuur wordt wel een oogje in het zeil gehouden om te kijken of alles goed en veilig verloopt.  

Het gemeentebestuur verwacht dat aan de volgende voorschriften wordt voldaan: 

De speelterreinen zijn enkel toegankelijk voor kinderen onder de 12 jaar 

Verplicht toezicht van volwassene 

Hou 1,5m afstand 

Max. 3 gezinnen per speelplein. Is het te druk, speel dan ergens anders of wacht op afstand. 

Zorg ervoor dat ook andere gezinnen de kans krijgen om te spelen, door niet te lang te blijven 

Blijf niet zitten op of rond het speelplein. 

Geef geen materiaal door. 

Ga als volwassene niet dicht bij andere kinderen of het speeltoestel. 

Was je handen bij thuiskomst, desinfecteer je handen ter plaatse indien mogelijk. 

Risico op besmetting beperkt 

Uit alle recente coronastudies blijkt dat bij kinderen, wanneer ze zelf ziek worden, de overdracht van infecties héél klein is. In die zin is het geen groot probleem om kinderen samen te laten spelen. Speeltuinen bleven eerder namelijk gesloten omdat virologen wilden voorkomen dat heel wat ouders in contact komen met elkaar aan de speeltuin terwijl ze een oogje in het zeil houden. Het zijn dus vooral de begeleiders van de kinderen die de nodige voorzorgen (zoals mondmasker dragen en voldoende afstand houden) moeten nemen om niet besmet te geraken.  

 

Recht op spelen en fysieke ruimte 

Buiten spelen is voor kinderen wat joggen en fietsen is voor volwassenen: een broodnodige lichamelijke activiteit en uitlaatklep. Bovendien zijn er momenteel veel kinderen die de kans niet krijgen om buiten te spelen door gebrek aan een tuin, terras en zelfs binnenruimte. Door nu alle speelpleintjes in Knokke-Heist weer open te stellen zorgen we dat nu ook onze kinderen hun recht op fysieke ruimte en recht op spelen kunnen waarmaken. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter