Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Alternatieve stickeractie Rode Kruis Knokke-Heist

Dit jaar valt de sticker van het Rode Kruis gratis in de brievenbus van 10.000 adressen op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist. Bij de zelfklever zit een begeleidende brief waarin gevraagd wordt een bijdrage te storten voor het Rode Kruis Knokke-Heist.

 

Niet op het kruispunt maar dichter dan ooit

Voor het eerst in bijna 60 jaar kunnen de vrijwilligers van het Rode Kruis geen stickers aan de kruispunten verkopen. Net voor de uitbraak van het coronavirus in ons land was het Rode Kruis Vlaanderen echter al gestart met de uitrol van zijn stickeractie 2020. 770.000 stickers met Suske & Wiske in de hoofdrol waren reeds gedrukt. Toen duidelijk werd dat de stickeractie niet op de traditionele manier, namelijk verkoop op kruispunten en warenhuizen, kon doorgaan moesten de plannen herzien worden.

“De stickers vernietigen was alvast geen optie. Zo kwam de communicatiedienst van het Rode Kruis Vlaanderen op het idee om de stickers dan maar te laten verdelen samen met een oproepingsbrief om een gift te doen. Dit zal gebeuren tussen 28 april en 12 mei 2020”, vertelt pr-man Peter Warlop van het Rode Kruis Knokke-Heist.

 

Bestel je sticker online

Aangezien er meer dan 37 000 woningen zijn in Knokke Heist zullen velen dus geen sticker in de bus vinden. Je kunt echter online een sticker bestellen via https://www.rodekruis.be/sticker/

De opbrengst van deze stickeractie komt altijd onrechtstreeks terug naar de bevolking door het aankopen van lesmateriaal voor EHBO-cursussen, verzorgingsmateriaal en werkmateriaal voor preventieve diensten, het organiseren van bloedinzamelingen, enz….

Voor meer info: pr@knokke-heist.rodekruis.be of via onze facebookpagina

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter