Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden Azalealaan

Op maandag 4 januari 2021 starten in opdracht van het gemeentebestuur en AGSO de voorbereidende werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Azalealaan. In de loop van maart – april 2021 starten de eigenlijke rioleringswerken. Nadien worden de rijweg en de voetpaden volledig vernieuwd. De straat wordt aangelegd in betonstraatstenen. Er zijn 5 plantvakken met bomen voorzien. De vermoedelijk einddatum is voorzien eind mei 2021.

Hinderbeperkende maatregelen

Er wordt gestreefd naar maximale toegankelijkheid van woningen en garages. De aannemer voorziet ook tijdelijke voetpaden in minderhinder steenslag. Aan de omwonenden en bezoekers wordt gevraagd de signalisatie/afsluiting van de werfzones, aanduiding voetgangerszones, verkeersomleidingen… te respecteren. Zo wordt de vooruitgang van de werken niet belemmerd en blijft ieders veiligheid gegarandeerd.
Voor alle info: https://www.knokke-heist.be/wegwerkzaamheden-de-azalealaan

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter