Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden Steenstraat

Op maandag 4 januari 2021 start een aannemer met de vernieuwing van de riolering in de Steenstraat in Heist. De werken verlopen in 3 fases. De eerste fase situeert zich op het kruispunt Pannenstraat/Steenstraat. Tijdens deze fase is het kruispunt onderbroken. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen deze werken ongeveer 2 weken in beslag nemen. Het kruispunt wordt voorlopig hersteld totdat in maart 2021 de definitieve verharding wordt aangelegd.

Verkeersmaatregelen

Doorgaand verkeer uit de richting van de Noordstraat is niet meer mogelijk en wordt omgeleid via Moefe. In de Pannenstraat tussen Steenstraat en Onderwijsstraat wordt volledig parkeerverbod ingevoerd om tweerichtingsverkeer in dit gedeelte mogelijk te maken. Voor dit verkeer wordt het kruispunt Steenstraat – Pannenstraat opengehouden, dit met aangepaste snelheid. De politie adviseert om te draaien op het einde van het verlengde van Steenstraat (ter hoogte van de garages) om zo niet te veel hinder te veroorzaken voor andere voertuigen.

Tweede fase tussen Pannenstraat en Baderstraat

Bij deze werken wordt parkeerverbod ingevoerd over de volledige werfzone. Verkeer vanuit de Badersstraat richting Knokkestraat blijft mogelijk.

Derde fase tussen Baderstraat en Knokkestraat en kruispunt Steenstraat/Baderstraat

In deze laatste fase wordt parkeerverbod ingevoerd over de volledige zone van de werkzaamheden. Verkeer vanuit de Baderstraat is niet meer mogelijk zijn en wordt omgeleid richting Knokkestraat.
Voor alle info: https://www.knokke-heist.be/wegwerkzaamheden-de-steenstraat

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter