Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Start 2de fase herinrichting Elizabetlaan en Vlamingstraat

Door de federale coronamaatregelen konden de nutsmaatschappijen de planning voor de voorbereidende werken in de Vlamingstraat en Heistlaan niet langer aanhouden. Het gemeentebestuur heeft hen daarom toelating gegeven om in de zomerperiode verder te werken zodat de timing van de wegen- en rioleringswerken niet in het gedrang komt. In de Vlamingstraat tussen de Vuurtorenstraat en Kerkstraat zal de aannemer vanaf 10 augustus 2020 een grondbemaling plaatsen zodat twee weken later de rioleringswerken kunnen starten. Tijdens fase 2 wordt het rioleringsstelsel vernieuwd en de private riolering afgekoppeld. Daarna worden de rijbaan, parkeerstroken en voetpaden gerenoveerd.

Verkeersmaatregelen

Tot 10 augustus 2020 is er plaatselijk verkeer toegelaten in de Vlamingstraat. De toegang tot de garages blijft maximaal behouden. De site van Delhaize blijft bereikbaar ter hoogte van de Heistlaan. Vanaf 10 augustus 2020 is er geen gemotoriseerd verkeer meer mogelijk in de Vlamingstraat. Er wordt dan een omleiding voorzien via de Elizabetlaan – Kardinaal Mercierstraat – Kerkstraat. De toegang tot de site Delhaize blijft steeds mogelijk via de Heistlaan.

Hinderbeperkende maatregelen

Er wordt gestreefd naar maximale toegankelijkheid van woningen, garages en handelszaken. Voetpaden in minderhinder steenslag worden voorzien. De dienst Openbaar Domein vraagt de signalisatie/afsluiting van de werfzones, aanduiding voetgangerszones, verkeersomleidingen… te respecteren zodat de werken vlot verlopen en ieders veiligheid gegarandeerd blijft.

Waar kan ik parkeren tijdens de werken?

Tijdens de werkzaamheden zal het niet mogelijk zijn om binnen de werfzone te parkeren. Er wordt gevraagd om gebruik te maken van de omliggende straten om te parkeren. Wie in de werfzone (Vlamingstraat) woont en er een garage/standplaats heeft, kan in de Parkingshop, Gemeenteplein 22 een parkeerkaart “wegwerkzaamheden” halen tegen een administratieve vergoeding van 10 euro voor de periode dat de garage/standplaats niet bereikbaar is. Deze parkeerkaart geldt in alle zones uitgezonderd de rode zone. Je dient bij de Parkingshop wel een bewijs voor te leggen dat je over een garage beschikt of er één huurt en je moet ook het inschrijvingsbewijs van je wagen meebrengen.

Afvalzakken

Tijdens de werken moeten vuilniszakken tijdig op de hoeken van de zijstraten buiten de werfzone geplaatst worden zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.

Voor meer info: https://www.knokke-heist.be/mobiliteit-en-wegenwerken/wegenwerken.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter