Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Subsidie voor het creëren van nestgelegenheden voor mussen

Het gaat niet goed met de huismus. Het aantal broedparen is de laatste decennia sterk afgenomen. Gelukkig hoeven ze nog niet als zeldzaam bestempeld te worden, maar de soort gaat wel nog elk jaar in aantal achteruit. In sommige grote steden is de huismus zo goed als verdwenen. Langs de randen van de dorpen en rond boerderijen komt de huismus nog veel voor, maar vooral in de nieuwere wijken met meer bebouwing gaat het niet zo goed met de mus. Onze kleine gevleugelde vrienden kunnen dus wel wat hulp gebruiken. Om de Knokke-Heistenaren te stimuleren om nestgelegenheden te creëren voor mussen is er sinds enkele jaren een subsidieregeling. Als je een nestkastje voor mussen aankoopt, krijg je van het gemeentebestuur 50 % van de aankoopprijs terug (met een maximum van € 100). Maak jezelf dergelijke nestkasten, krijg je € 5 per gecreëerde nestgelegenheid.

Let wel, nestkasten hangen zonder dat er in je tuin voedselaanbod en water te vinden is voor de mussen heeft geen zin. Een waterschaal, een besdragende struik of zelf wat bijvoederen kan al voldoende zijn om mussen aan te trekken.

Het subsidiereglement met alle voorwaarden alsook het aanvraagformulier vind je op de gemeentelijke website: https://www.knokke-heist.be/premies-en-subsidies/subsidie-nestgelegenheden-mussen

Voor meer info kun je ook terecht bij de Dienst Milieu, Natuur & Landbouw (Alfred Verweeplein 1, Tel. 050 630185, milieu@knokke-heist.be).

Wat kun je nog zoal doen voor de mussen?
De huismus is een veeleisende soort. Een goed woongebied ziet er als volgt uit:

Voldoende nestgelegenheid

Continu voedsel in de directe omgeving van dekking

Water

 • Voldoende inheems groen als leverancier van eiwitrijk voedsel voor de jongen.
 • Evergreens of meidoorns in hagen of gevelbegroeiing waar ze veilig in kunnen vluchten voor sperwers of andere rovers.
 • Zandbad, een mooi zanderig stukje waar ze hun verenpak kunnen reinigen van parasieten
 • Al deze voorzieningen moeten eigenlijk dichtbij elkaar liggen, bij voorkeur binnen een straal van een paar honderd meter. Gedeeltelijk kun je zelf voor deze zaken zorgen, bijvoorbeeld door onderstaande tips op te volgen.

Voedingstips
Klop iedere dag je tafelkleed buiten uit: de broodkruimels voorzien de mussen van voedsel. Richt ook je tuin vogelvriendelijk in, zodat er het hele jaar insecten en zaden te vinden zijn. Je kunt de mussen het hele jaar door blijven voeren met zaden en bruin brood. In de wintermaanden kunnen vetbollen en pinda's een welkome aanvulling op het menu zijn. Let er wel op dat je niet te veel voedert. Als er ’s avonds te veel voedsel blijft liggen kun je ongedierte als ratten en muizen aantrekken.

Tuintips
Creëer een slordige tuin, met veel variatie aan struiken en (on)kruiden. Vervang houten schuttingen door een haag of een heg. Hier kunnen vogels in overnachten en schuilen voor gevaar. Een waterpartij wordt vaak gebruikt om in te badderen, zodat het verenkleed in goede conditie blijft. Plaats bijvoorbeeld een drinkschaal, zodat mussen kunnen drinken en baden.

Nesttips
Je kunt huismussen nestgelegenheid aanbieden door nestkasten of mussenpotten op te hangen of speciale mussenpannen op het dak te plaatsen. Of zorg dat mussen (weer) onder je dakpannen kunnen komen.

Hieronder enkele technische tips als je nestkasten voor mussen aankoopt of bouwt:

 • Hoogte: 20-28 cm
 • Breedte: 10-14 cm
 • Diepte: 10-16 cm
 • Invliegopeningen 32-40 mm diameter
 • Gebruik altijd natuurlijke materialen zoals hout. De kast moet tegen weer en wind bestand zijn.
 • Hout moet minstens anderhalve centimeter dik zijn.
 • Het dak moet waterdicht zijn.
 • De constructie van de nestkast moet stevig zijn.
 • De ophanghaak moet betrouwbaar zijn. Hang de nestkast minstens 2m hoog.
 • Een stokje om op te zitten voor de opening is niet nodig. Mogelijks doe je er zelfs predatoren een plezier mee.
 • De nestkast moet open kunnen. Zo kun je het schoonmaken. Dit doe je door in de herfst de kast leeg te halen en hem schoon te boenen met heet water.
 • Huismussen nesten graag met meerdere koppels dicht bij elkaar. Er bestaan speciale nestkasten met meerdere nestgelegenheden naast elkaar. De verschillende ruimtes zijn afgesloten van elkaar en hebben elk hun eigen invliegopening. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter