Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Pak overlast van meeuwen preventief aan!

De meeuw is onlosmakelijk met onze kust verbonden. Door de verstedelijking verdwijnen natuurlijke broedplaatsen en heeft deze zeevogel zich aangepast. De meeuw maakt nu zijn nest op onze daken en keert er jaarlijks terug. In plaats van het voedsel uit de zee te halen, zoekt de meeuw dit nu in de stad. Met veel gekrijs, opengepikte afvalzakken en vervuiling van de straat tot gevolg. Om deze overlast te vermijden, verspreidt de dienst Preventie daarom opnieuw een infofolder in de zones waar kolonies meeuwen gewoonlijk voor de meeste hinder zorgen.  

Hoe vermijd je hinder door meeuwen? 

Voor wie de folder niet in de bus krijgt, geven we je hierbij nog eens de belangrijkste tips om hinder door meeuwen te voorkomen: 

  • Hou je dak proper en verwijder oude nesten, afval en natuurlijke materialen. 
  • Zorg dat er geen zwerfvuil rondslingert.  
  • Verpak visresten of ruikend afval extra goed voordat je dit weggooit.  
  • Sluit afvalzakken goed af.  
  • Plaats je afvalzakken zo kort mogelijk vóór de ophaling buiten.

Verantwoordelijkheid voor gebouwenbeheerders 

Omdat door de coronamaatregelen heel wat appartementen van tweedeverblijvers niet bewoond zijn, doet het gemeentebestuur een speciale oproep aan alle gebouwenbeheerders en eigenaars om hun verantwoordelijkheid te nemen en de daken en balkons van de hen toegewezen gebouwen regelmatig te inspecteren en nesten te verwijderen. Doordat de hulpdiensten in deze coronaperiode zich nu vooral richten op prioritaire oproepen, wordt het verwijderen van meeuwennesten en het doorprikken of schudden van eieren voorlopig uitgesteld.  

Heb je nestvorming door meeuwen op je dak, neem dan contact op met de dienst Natuur en Milieu via meeuwen@knokke-heist.be. Dit heeft voornamelijk als doel om de meeuwenkolonies in het stadscentrum gemakkelijker in kaart te brengen.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter