Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Infokrant en projectzuilen over geactualiseerde projectonderzoeksnota Nieuwe Sluis Zeebrugge

Het projectteam van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge publiceert een nieuwe infokrant en projectzuilen. Die documenten vatten de essentie samen van de geactualiseerde projectonderzoeksnota die vorige maand werd gedeeld. Dat document kwam er na een inspraakperiode voor burgers, bedrijven, verenigingen en adviesinstanties. In de nota worden alle alternatieven beschreven voor de nieuwe zeesluis en verbindingsweg Nx in Zeebrugge, net als de onderzoeksmethoden. 

Infokrant  

In de infokrant wordt de geactualiseerde projectonderzoeksnota samengevat en staat beschreven wat er met de reacties uit de inspraakperiode is gebeurd. Op die manier wil het projectteam de burgers zo goed mogelijk informeren. Op 3 en 4 december 2020 vielen de krantjes in de brievenbussen van de inwoners van Zeebrugge, Lissewege en Zwankendamme.  

Projectzuilen 

Daarnaast staan er vanaf midden december projectzuilen op het Marktplein en voor het buurtcentrum d’Oude Stoasie in Zeebrugge. Die zuilen geven ook de essentie uit de geactualiseerde projectonderzoeksnota weer.  

Website 

Via de website https://www.mow.vlaanderen.be/nieuwesluiszeebrugge kan je de infokrant en de inhoud van de projectzuilen, net als de volledige geactualiseerde projectonderzoeksnota, ook digitaal doornemen. Op diezelfde website vind je ook de locaties waar je een extra papieren exemplaar van de infokrant kan vinden. 

Coronaproof in gesprek met het projectteam 

Heb je na het lezen van de geactualiseerde projectonderzoeksnota nog vragen? Dan kan je die stellen aan het projectteam. Op 11 en 16 december 2020 worden er digitale spreekuren georganiseerd. Inschrijven voor een van de spreekuren, kan via deze link. Passen de voorgestelde momenten voor jou niet? Neem dan contact op via het e-mailadres nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be of het nummer 0800 20 229 om een geschikt moment te zoeken. 

Neem deel aan de participatiemomenten  

Met een enquête over leefbaarheid werd in september 2020 de eerste stap gezet in het participatietraject van de uitwerkingsfase van het project. De resultaten van de 263 ingevulde enquêtes worden nog voor de kerstvakantie op de website gedeeld in een samenvattend rapport. 

Ook in 2021 komen er nog twee participatiemomenten aan. Tijdens die momenten kan je mee nadenken over concrete maatregelen die de impact van het project tijdens en na de werken kunnen milderen. Wil jij graag deelnemen? Bezorg dan jouw naam en adres via e-mail naar nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be of bel naar 0800 20 229. Vanwege de coronamaatregelen is het nog niet mogelijk om exacte data naar voren te schuiven voor de participatiemomenten. In het voorjaar van 2021 krijgen geïnteresseerden daarover meer informatie. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter