Knokke-Heist bezoeken als toerist?

3de fase werken Duinbergenlaan van start op 1 september

Fase 1 en 2 van de werken in de Duinbergenlaan zijn ondertussen al een tijdje achter de rug. De wegenis en de riolering met kruispunt Elizabetlaan werden vernieuwd. De traminfrastructuur werd ook aangepakt en er is nu een comfortabele en veilige tramoversteek. De aannemer heeft er alles aan gedaan om ondanks corona de planning te behouden en dat is gelukt. Zo kan op 1 september 2020 ook fase 3 uit de startblokken schieten. Deze fase omvat de wegenis- en rioleringswerken in de Duinbergenlaan, ten noorden van de Elizabetlaan, tussen Elizabetlaan tot en met het Kinderpad. De werken zouden in december 2020 klaar moeten zijn. In januari 2021 zou dan de 4de en laatste fase starten vanaf het Kinderpad tot het Joseph Stübbenpark. Tegen april 2021 zou alles afgerond moeten zijn.  

Verkeersmaatregelen 

Om de uitvoeringstermijn tot een minimum te beperken, zal tijdens de uitvoeringstermijn van fase 3 geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn in de Duinbergenlaan, tussen de Elizabetlaan en het Kinderpad, in beide richtingen. De omleiding is voorzien via de Meeuwendreef – Duinendreef – Jozef Nellenslaan – Vandaelelaan. In de Duinbergenlaan, tussen de Duinendreef en Kinderpad, zal enkel plaatselijk verkeer mogelijk zijn. De verkeersmaatregelen zijn ook van kracht tijdens het weekend. 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter